Boże Ciało

Uroczystość Bożego Ciała.
Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: „To jest Ciało moje … To jest krew moja” (Mk 14,22.24).


Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, iż „sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy… W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus.” (KKK 1374).


Boże Ciało powszechnie traktowane jest jako święto chrześcijańskie. Należy jednak uściślić - jest to święto typowo katolickie i próżno szukać informacji o świętowaniu 7 czerwca przez prawosławnych czy protestantów.


Boże Ciało jako święto zostało ogłoszone w bulli papieża Jana XXll w 1317. Genezy święta należy szukać...niestety nie w Piśmie Świętym. Zaczęło się od prywatnego objawienia augustianki Julianny z klasztoru Mount–Cornillion, w pobliżu Liége. Święto w swoim założeniu ma być celebracją obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie.


W Boże Ciało wierni Kościoła Katolickiego uczestniczą w procesji. Procesja jest prowadzona przez księży z danej parafii. Trasa procesji jest uroczyście przyozdobiona i podzielona jest na etapy (ołtarze polowe), przy których są czytane fragmenty Ewangelii.
Kult Najświętszego Sakramentu
Od XVI w. przyjęła się w Kościele praktyka 40-godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Praktykę tę wprowadził do Mediolanu św. Karol Boromeusz w 1520 r. Dzisiaj praktyka ta jest obecna w całym Kościele. Zostały założone nawet specjalne zakony, których głównym celem jest nieustanna adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W Polsce istnieją trzy zakony od wieczystej adoracji: benedyktynki-sakramentki, franciszkanki od Najświętszego Sakramentu i eucharystki.
Tegoroczne tematy na Boże Ciało w czwartek 7 czerwca:1. Kościół wspólnotą modlitwy
2. Kościół wspólnotą serc
3. Kościół jednością Ducha
4. Kościół trwa w wierze Ojców Naszych

 [1] 

Powrót

Dzisiaj jest

czwartek,
23 maja 2024

(144. dzień roku)

Święta

Czwartek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana