O Janie Pawle II Wielkim

 


O Janie Pawle II Wielkim – 10 razy naj...


Drugiego kwietniabr. minęła 7 rocznica śmierci Jana Pawła II Wielkiego. Pamiętamy, że Ojciec Święty odszedł do Pana w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. Święto to ustanowił Jan Paweł II. Myślę, że ten fakt jest niezwykle wymowny.


1. Najczęściej się modlił o Miłosierdzie Boże


Powołany 28 września 2003 r. przez Jana Pawła II do grona kardynałów ks. Stanisław Nagy, prof. KUL-u, mówił: „To on z tej niedzieli zrobił Niedzielę Miłosierdzia. Bo widział, jak bardzo tajemnica Miłosierdzia Bożego jest potrzebna współczesnej ludzkości. Jak nikt zdawał sobie sprawę z tego, jak ludzkość daleko odeszła od Boga, zbuntowała się przeciw Niemu i jak bardzo ta ludzkość jest spragniona i potrzebuje Miłosierdzia Bożego”. Dnia 17 sierpnia 2002 r. (sobota, godz. 11.15) w Krakowie – Łagiewnikach Jan Paweł II dokonał uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Następca św. Piotra nazwał  Łagiewniki „stolicą kultu Miłosierdzia Bożego dla całego świata” i mówił, że będzie to „drugie Lourdes”. Ojcu Świętemu postawiono pytanie: „O co najczęściej się modli?” O Miłosierdzie Boże.


2. Najważniejsza jest modlitwa


7 czerwca 1979 r w Kalwarii Zebrzydowskiej Jan Paweł II mówił: „Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba nie ustawać w modlitwie! Może to być nawet modlitwa bez słów. Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!” 2 czerwca 1997 r. w Gorzowie Wielkopolskim powiedział: „Modlitwa jest niezbędna w życiu osobistym i w apostolacie. Nie może być autentycznego świadectwa chrześcijańskiego bez modlitwy.”


3. Najważniejsza jest prawda


Zapytano papieża: „Które zdanie z Ewangelii uważa za najważniejsze?”. Odpowiedział: „Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli.”


4. Najwyższy sakramentalny...


Encyklika „Ecclesia de Eucharistia” (17 kwietnia 2003 r.): „Eucharystia, jako najwyższy sakramentalny wyraz komunii w Kościele, domaga się tego, by była sprawowana w kontekście spójności także zewnętrznych więzów komunii” i dalej : „W Eucharystii mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar Ducha Świętego, mamy adorację, posłuszeństwo i umiłowanie Ojca. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?”. W encyklice czytamy też: „Eucharystia jawi się jako źródło i jednocześnie szczyt całej ewangelizacji , ponieważ jej celem jest zjednoczenie ludzi z Chrystusem, a w Nim z Ojcem i z Duchem Świętym”.


5. Najważniejsze zdjęcie - Jan Paweł II z krzyżem


Arturo Mari fotograf papieża mówi: „Zdjęcie Wielkiego Piątku, tego ostatniego – kiedy nie miał siły prowadzić nabożeństwa, a poprosił o krzyż. W pragnieniu, by mieć krzyż w chwili własnego cierpienia, jest cała Jego życiowa postawa – żyć do końca z Chrystusem w okresach siły i zdrowia oraz w momentach cierpienia. Szukać jedności z Chrystusem”. Osobisty fotograf Ojca Świętego stwierdził, że było to najważniejsze zdjęcie Papieża podczas całego pontyfikatu.


6. Najwięcej... rodzina


Słowa skierowane do wiernych obecnych na Skałce 8 czerwca 1979 r.: „Najwięcej uczynicie, jeżeli młodych ludzi, przyszłą polską inteligencję, przygotujecie do życia w małżeństwie i w rodzinie chrześcijańskiej”.


7. Najbardziej... Dzień Przebaczenia


Dzień 12 marca 2000 r. – pierwsza niedziela Wielkiego Postu - to najbardziej wstrząsający moment Roku Jubileuszowego, który przeszedł do historii jako Dzień Przebaczenia. Podczas Eucharystii sprawowanej w bazylice św. Piotra Jan Paweł II prosi Boga o wybaczenie grzechów popełnionych przez synów i córki Kościoła dawniej i obecnie. Informacja o modlitwie znalazła się w czołówkach dzienników telewizyjnych, a także  w poniedziałkowych wydaniach największych światowych gazet.


8. Najwięcej wiernych na mszy św. – X Światowy Dzień Młodzieży


Dnia 15 stycznia 1995 r., podczas obchodów X Światowego Dnia Młodzieży, Jan Paweł II celebrował mszę św. dla 4-5 mln ludzi w Luneta Park w Manili (Filipiny). Była to największa liczba wiernych na mszy św. papieskiej.


9. Najpopularniejsza książka – „Przekroczyć próg nadziei”


Książka Przekroczyć próg nadziei ukazała się w październiku 1994 r. i w krótkim czasie wspięła się ona na szczyty list najpopularniejszych publikacji. Ukazała się w 38 językach, w łącznym nakładzie 20 mln egzemplarzy.


10. Największy pogrzeb


Mszy św. pogrzebowej na Placu św. Piotra przewodniczył kard. J.Razinger – obecny papież. Uczestniczyło w niej ok. 4-5 mln wiernych, w tym ok. 1-2 mln Polaków oraz 200 oficjalnych delegacji państwowych. Transmisję mszy św. pogrzebowej obejrzało ok. 2 mld ludzi na całym świecie (La Stampa pisała, że 3 mld osób). W Polsce był to dzień wolny od pracy. Süddeutsche Zeitung : „Największe zgromadzenie pielgrzymów w historii Rzymu, Kościoła Katolickiego, chrześcijaństwa, świata – nikt już nie wie, które z tych określeń jest właściwe.”


Edmund Stronka

 [1] 

Powrót

Dzisiaj jest

czwartek,
23 maja 2024

(144. dzień roku)

Święta

Czwartek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana