Wymienianki roczne 2023/2024

++ Ks. Kanonika Macieja Przewoźnego, Jego Rodziców: Emilię, Andrzeja i Rodzeństwo; ks. Jana Majchrzaka; Ks. Jana Kasztelana; Zm. z  Rodziny: Grocholskich, Rybackich, Zybertów, Czaplickich, Walczaków, Kalków, Brudrów, Kapałów, Seifertów; ks. Kan. Czesława Ksonia; Zm. z rodzin: Kowalików i Cielewiczów; Reginę, Józefa Ewiaków i zm. z rodziny; Pawła Minkwitza i zm. Rodziców; Joannę Mleczak; Iwonę Migoś; Karolinę, Jerzego, Wiktorię, Jerzego, Józefa, Marysię Maciejewskich; Mariannę, Józefa, Mariannę, Mariana, Szklarków; Helenę, Jana Juszczaków; Martę, Leona, Zenka, Stanisława, Wachowiaków; Bożenę Kowalewską, Wandę, Antoniego Najdek; Alicję, Klarę, Wiesławę, Stanisława, Władysława, Józefa Stronka; Leokadię, Ignacego Maślankiewicz; Teresę, Józefa, Tadeusza Rogowskich; Tadeusza Wróża; Krzysztofa, Janinę, Mariana Cyraników; Janinę Świerk i zm. z rodziny; Jerzego, Stanisławę, Ryszarda Bąbalów; Irenę, Kazimierza Hazubskich; Franciszkę, Edmunda Klapczyńskich; Aleksandrę, Alojzego, Leszka, Waldemara, Marka Sajna; Jadwigę Goszcz; Jerzego Związka i zm. z rodziny; Teodozję, Kzimierza, Czesława, Marię  Kowalskich i zm. z rodziny; Leona, Piotra, Grertrudę, Józefa Żok i zm. z rodziny; Ewę Krzyk; Annę, Stanisława Musiałów; Kazimierza, Weronikę, Hannę Szajek; Mariannę i Stanisława Liberskich; Tadeusza i Krystynę Szafrańskich; Łucję, Jana Janczura; Czesława Felek; Aleksandrę, Hieronima Weber; Czesławę, Bronisława Fornalików i zm. z rodziny; Eleonorę, Stefana, Zbigniewa Jędrysiaków; Rodziców: Katarzynę i Marcina, męża Kazimierza Strzyża, siostrę Helenę Tomalską; Józefa, Katarzynę, Janusza Tomczyków i zm.  rodziny; Mariana, Janinę Kupczyków; Zygmunta Karkosa i zm. z rodzin: Karkosów i Dobkowiczów; Walenty Józefowski i zm. z rodziny: Józefowskich i Przydróżnych; Mirosławę i Bronisława Merta; Zofię Śliwińską, Krzysztofa Borówka i zm. z rodz. Borówków; Stanisława Kalicińskiego i zm. z rodziny; Wandę, Antoniego, Jana i zm. z rodziny Drzymałów i Grzesiaków; Aldonę i Roberta Zajdliców; Andrzeja Mruka; Teresę i Jana Mrówka; Stanisława, Stanisławę, Wawrzyna Rabinek; Helenę, Zofię, Wawrzyna Kulasów; Z rodziny Knoppów: Władysława, Jana, Marię, Irenę, Zofię, Stasia i Genowefę; Z rodziny Świątkowskich: Józefa, Mariana, Genowefę, Marię, Danutę, Stanisława; Władysławę, Stanisława, Tadeusza Bogdanów; Marię i Stanisława Mądrowskich; Walentego, Teklę, Antoniego Mleczaków; Franciszkę i Michała Walkowiaków; Krzysztofa Karasińskeigo; Józefa, Franciszkę Piosików i zm. z rodziny; Mariana Kadziszewskiego; Zdzisława, Ludwikę Choryan; Helenę, Jana, Józefa, Annę, Zofię, Wandę i zm. z rodz. Lewandowskich; Marę, Ireneusza Tuchowskich; Henryka, Pawła Marciniaków i zm. z rodziny; Mariana Napierałę; Martę, Alojzego Machów i zm. z obu rodzin; Adama, Stefana, Józefę,  Józefa, Johaniewicz; Reginę, Ryszarda Galińskich; Bolesławę, Stefana Krajewskich; Izabelę, Mariana Knopowskich; Zofię, Józefa Białasik i zm. z  tych rodzin; Krzysztofa, Janinę, Antoniego Kuźmiczów; Teresę, Józefa, Czesława, Jadwigę Bajer; Genowefę, Jana Karaimów; Franciszka, Mariannę i syna Franciszka Witek; Rodziców Zofii Kulas; Zofię, Jana Kulas; Rodziców Marianny Witek; Rodzinę Szczotków; Pelagię Pokrywka; Stefana Potomskiego; Zenona Kwiatkowskiego; Juliannę Janas; Elżbietę Wojtaszyk; Grzegorza, Janinę, Leona Jakubowskich; Patryka Piętę; Szczepana Kozubowskiego; Piotra Długajczyka; Sabinę Nowak; Małgorzatę Pioch; Danutę, Marka Perlak; Marię Bucholc i dusze zmarłych z obu rodzin przebywające w czyśćcu; Alicję Stańko-Piasek; Tadeusza Stańko; Leokadię Girus; Helenę, Leona Cyraników; Irenę Krawczyk; Władysławę, Jana Szoferów i zm. z obu rodzin; Jana, Rodziców, Teściów i zm. z rodz. Szymańskich i Bednarzy; Marię, Pawła, Kazimierza, Marka Pospiesznych; Janinę, Tomasza, Stanisława Poręba; Mieczysławę, Jana Szyków; Beatę Targowicz-Szyk; z rodziny: Dorobów; Pokrywków; Kolanowskich; Wojcińskich, Krzyśko, Kulasów, Minge, Piasków; Teresę, Franciszka Piechockich; Eleonorę, Jana Janiszewskich; Krystynę, Edwarda Kaczmarek i zm. z rodzin: Kaczmarek, Jandy, Dreczka, Bakalarek; Teresę, Zygmunta Mleczaków i zm. z rodziny: Mleczak i Fąferek; Genowefę, Jerzego Nowak i z. z rodzin: Urbaniak i Nowak; Helenę, Jolantę, Zdzisława, Tadeusza Śron; Marię, Marcina Sadalskich; Henryka Wojtkowiaka; Benignę, Balbinę, Romana Jandy. Zm. z rodz: Płócienniczaków, Mielcarków, Glinkowskich, Orywał, Łangowiczów, Haułszczaków, Paś, Mików; Marcina, Jana, Mariannę Mików; Jolantę, Jerzego Dachtera, Mariana Prętkiego, Jerzego, Mariannę, Jana Nowaczyków, Janinę i Józefa Kroppów; Stanisława, Walerię Koniecznych; Annę, Stanisława Spalonych; Irenę, Marlenkę Olejnik; Henryka, Annę Konopa; Stefana, Tomka Krótkiego, Mieczysława Smoczyka, Krzysztofa Olszaka, Sławomira Terejko, Łukasza Stańkowskiego, Kazimierza Hofmana, Jacka Kiepel; Ilonę Manek; Marię, Paula Hiplerów; Genowefę i Janusza Hopellów, Ilonę Manek; księży: ks.Franciszka Sałaty, ks. Czesława Michniewicza, ks. Andrzeja Igruszewskiego, ks.Jana Buszkiewicza, ks.kan.Macieja Przewoźnego, ks. Kazimierza Białka; Tomasza, Jana, Agnieszkę Siuda i zm. z rodz. Siuda i Hondo; Józefa, Stefanię Koźlik i zm. z rodz. Koźlik i Gryń; Marię Sobczyk; Zdzisławę Strecker; Zm. z rodzin: Dymek, Pysznych, Grocholskich, Kruczyk, Czernielewskich; Antoniego, Pelagię, Władysława Sieroń i zm. z rodziny; Wawrzyńca, Gertrudę, Franciszkę, Katarzynę, Marię, Stanisława, Franciszka, Romana Smurzyńskich; Bronisława Piątek; Jana Pulka, Wacława, Marię Basińskich; Zm. Rodziców: Stanisława i Jadwigę; rodzeństwo: Walentego, Tomasza, Teresę, Zofię, Marię, zm. Dziadków: Jana i Władysławę oraz Bronisławę; Arkadiusza, Marię, Zygmunta Opas, Mariana Kałkę; Zm. z rodziny: Czuczwara, Chruszcz, Dorsz, Pietraszewskich, Gidlewiczów i dusze zapomniane naszych przodków i krewnych w czyśćcu cierpiące; Zdzisława Kokocińskiego; Marię i Leona May; Pawła i Paulinę Kubowicz; Zasława Kaczmarka; Grażynę Łabecką.

 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj jest

poniedziałek,
17 czerwca 2024

(169. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika