Wymienianki roczne 2021/2022

++Ks. Kanonika Macieja Przewoźnego i Jego Rodziców: Emilię i Andrzeja; Z  Rodziny: Grocholskich, Rybackich, Zybertów, Czaplickich, Walczaków, Kalków, Brudrów, Kapałów, Seifertów; Martę, Leona, Zenona, Stanisława Wachowiaków; Helenę, Jana Juszczaków; Karolinę, Jerzego, Wiktorię, Jerzego, Józefa, Marię Maciejewskich; Mariannę, Józefa Szklarków; Reginę, Józefa Ewiaków i zm. z rodziny; Pawła Minkwitza i zm. Rodziców; Jerzego, Stanisława, Ryszarda Bąbalów; Janinę Świerk; Franciszkę Klapczyńską; Alicję, Klarę, Wiesławę, Stanisława, Władysława, Józefa Stronków; Leokadię, Ignacego Maślankiewiczów; Teresę, Józefa Rogowskich; Tadeusza Wróża; Krzysztofa, Janinę, Mariana Cyraników; Arkadiusza Opasa; Zygmunta Karkosa i zm. z rodziny: Karkosów i Dobkowiczów; Bożenę Kowalewską; Wandę, Antoniego Najdków; Leona, Piotra i zm. z rodz. Żok; Teodozję, Kazimierza, Czesława Kowalskich i zm. z rodziny; Krzysztofa Karasińskiego; Franciszkę i Józefa Piosików; Czesławę, Bronisława Fornalików i zm. z rodziny; Eleonorę, Stefana, Zbigniewa Jędrysiaków i zm. z rodziny; Katarzynę i Marcina Szałachów; Kazimierza Strzyża, Helenę Tomalską; Piotra Długajczyka i zm. z rodziny; Mariana Kadziszewskiego; Władysławę, Stanisława, Tadeusza Bogdanów; Marię, Stanisława Mądrawskich; Wandę, Antoniego, Jana i zm. z rodz. Drzymałów i Grzesiaków; Ewę Krzyk; Annę, Stanisława Musiałów; Weronikę, Kazimierza, Hannę Szajków; Mariannę i Stanisława Liberskich; Krystynę i Tadeusza Szafrańskich; Zm. z Rodziny: Jędraszaków, Gabrysiów, Fabiszaków i Krzyżańskich; Stanisława Rabinka, Teściów, Rodziców i Rodzeństwo z Rodz.Kulasów; Gertrudę, Adama, Mariolę Wyrwickich i zm. z rodziny; Andrzeja Mruka, Teresę i Jana Mrówka; Franciszkę i Michała Walkowiaków; Teklę i Antoniego Mleczaków; Józefa, Annę, Zofię, Wandę i zm. Rodzeństwo z rodz. Lewandowskich; Helenę, Jana Lewandowskich; Zdzisława Choryana; Marię, Ireneusza Tucholskich; Henrykę, Pawła Marciniaków; Teresę, Józefa, Tomasza i zm. z rodz. Nowickich; Jakuba Wasilkiewicza; Marię i Zygmunta Opas; Waleriana, Jana, Antoninę, Zofię i Jana Judkowiaków; Jana, Helenę, Czekałów; Janinę i Janusza Andrzejewskich; Kazimierę i Mariana Śmiglak; Genię i Edmunda Sienica; Aleksandrę, Alojzego, Leszka, Waldemara, Marka Sajna; Jadwigę Goszcz; Z rodz: Świątkowskich: Józefa, Marię, Genowefę, Marię, Paulę, Stanisława; Z rodz.Knopów: Władysława, Marię, Jana; Krystynę, Edmunda Kaczmarków i zm. z rodz. Kaczmarek, Jandy, Dreczka, Bakalarek i Witkowskich; Czesława Stasiaka; Bronisławę Nowak; Józefa, Katarzynę, Janusza Tomczyk i zm. z rodziny; Mariana Kupczyka; Stefana Schaefera; Wincentego, Katarzynę, Jana, Tadeusza Pokrywków; Józefa Dziurleja; Mariannę Drożdżyńską i zm. z rodziny; Jerzego Związka i zm. z rodziny; Teresę, Józefa, Czesława i Jadwigę Bajer; Genowefę, Jana Karaimów; Mariannę, Franciszka i Franka Witek; Pelagię Pokrywka; Grzegorza, Joannę, Leona Jakubowskich; Stefana, Janinę Potomskich; Juliannę Janas; Z rodz. Dymek, Grocholskich, Pysznych, Kruczyk i Czernielewskich; Leokadię, Girus; Helenę, Leona Cyraników; Irenę Krawczyk; Władysławę i Jana Szoferów oraz zm. z rodzin; Stanisława, Marię, Franciszka Wincenciaków; Bronisławę, Maksymiliana Radzimskich; Piotra Kolanowskeigo; Barbarę, Bronisława, Jerzego oraz zm. z rodz. Maciaszków, Smoczyńskich i Wybrańskich; Izabelę, Mariana Knopowskich; Zofię i Józefa Białasików; Helenę, Jolantę, Zdzisława, Tadeusza Śron; Marię i Marcina Sadalskich; Henryka Wojtkowiaka; Benignę, Balbinę, Romana Jandy i zm. z tych rodzin; Janinę, Antoniego, Krzysztofa Kuźmiczów; Zbigniewa, Wawrzyna, Zofię, Marię Kulasów; Janinę, Stanisława, Henryka i zm. z rodziny Minge; Irenę, Ludwika Budaszów; Janinę, Józefa Koniecznych i zm. z rodziny; Z rodziny: Płócienniczaków, Mielcarków, Orywałów, Mików, Glinkowskich, Pasiów; Jolantę Dachtera; Marcina Prętkiego; Genowefę i Janusza Hopllów; Marię i Paula Hiplerów; Mieczysława Smoczyka; Jerzego Dachterę; Janinę i Józefa Kroppów; Kazimierza Hofmanna; Joannę Mleczak; Marię, Pawła, Kazimierza, Marka Pospiesznych; Janinę, Tomasza, Stanisława Porębów; Mieczysławę, Jana Szyków; Szczepana Kozubowskiego; Jerzego Spychałę; Antoniego, Pelagię, Władysława Sieroniów i zm. z rodziny; Wawrzyńca, Gertrudę, Franciszkę, Katarzynę, Marię, Stanisława, Franciszka, Romana Smurzyńskich; Bronisława Piątka; Jana Kulka; Wacława, Marię Basińskich; Teresę, Zygmunta Mleczaków i zm. z rodz.Mleczak i Fąferek; Genowefę, Jerzego Nowak i zm. z rodz.Nowaków i Urbańskich; Tomasza Bialica; Tomasza Zubowicza; Jacka Olejniczaka; Zofię, Franciszka Kasiorków i zm. z rodziny Kasiorek; Rodziców, Rodzeństwo, z rodz. Wietrzyńskich, Męża, Teściów i zm. z rodz. Luch; Z  odz.Chruszcz ,Czuczwara, Dorsz, Gidlewicz, Pietraszewskich,  Rodzeństwo, Małżonków, Rodziców i krewnych.

 

Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Dzisiaj jest

niedziela,
02 października 2022

(275. dzień roku)

Święta

Niedziela, XXVII Tydzień zwykły
Rok C, II
Dwudziesta Siódma Niedziela zwykła