Międzychód  17.05.2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Parafia Rzymskokatolicka  pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług związanych z:

 

Przebudową budynku gospodarczo-garażowego na salkę katechetyczną  w Międzychodzie przy ul. Piłsudskiego 16

 

Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z dokumentacją projektową oraz przedmiarami robot, które są udostępnione na stronie internetowej Parafii w zakładce "Przetarg na przebudowę..." oraz przeprowadzić oględziny obiektu  w celuzapoznania się z zakresem planowanej przebudowy oraz złożenia odpowiedniej oferty.

 

Termin realizacji zamówienia :   do 31.12.2017 r.

 

Oferta winna zawierać:

  - wypełniony formularz ofertowy wg wzoru druku stanowiącego zał. nr 1 .

 

Kryteria oceny ofert : cena - 100 %.

 

Termin związania z ofertą - okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert .

 

Ofertę  należy złożyć w kancelarii Parafii w Międzychodzie ul. Marsz. Piłsudskiego 16    

do dnia  14 czerwca 2017 r.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16 czerwca 2017 r.  o godz. 20:00.

 

Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej następująco : Oferta na  Przebudowę budynku gospodarczo-garażowego na salkę katechetyczna  w Międzychodzie przy ul. Piłsudskiego 16

 

Przedstawicielami Parafii upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Artur Śliwa i Sławomir  Nawrot.

 

W załączeniu:

  1. Druk Formularza Ofertowego  - załącznik nr 1
  2. Szczegóły

Dzisiaj jest

sobota,
25 listopada 2017

(329. dzień roku)

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Święta

Sobota, XXXIII Tydzień zwykły Rok A, I Dzień powszedn