Msze św. z prośbą o Boże błog. dla naszych Parafian z poszczególnych wiosek i ulic w zastępstwie kolędy w 2022 roku

 

3 stycznia, poniedziałek: g.18.00- p. Staręga, Mierzyn, Puszcza, Przedlesie, Sowia Góra, Żmijowiec i Drzewce

4 stycznia, wtorek: g. g.18.00ul. Muchocińska 5 i 6, Muchocin, Słodowy Młyn, Muchocinek, Sarzyce, Gorzycko Stare, Sterki

5 stycznia, środa: g.18.00- ul. Gorzycka 2, 3, 3 A, 4 A, B, C, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i od torów w stronę Gorzycka Starego

10 stycznia, poniedziałek: g.18.00- ul. Zagrodowa, Malinowa, Truskawkowa, Moniuszki, Kurpińskiego, Paderewskiego, Wieniawskiego, Bacewicz, Chopina, Nowowiejskiego, Rutkowskiego, Karłowicza, Jaskółcza, Wiatraczna, Noskowskiego, Lutosławskiego, Szpilmana, Cmentarna Szymanowskiego.

11 stycznia – wtorek: g.18.00- ul. Wyszyńskiego 1, 2, 3, 4, 5

12 stycznia – środa: g.18.00- Dworcowa nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 24, 26,Wały Jana Kazimierza,Przy Wale, Zaułek Rzeczny, Dworzec Główny, Dworcowa 2-24, Muchocińska od nr 1 do nr 4

13 stycznia – czwartek: g.18.00- ul. Daszyńskiego nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19

14 stycznia – piątek: g.18.00– ul. Daszyńskiego 10, Daszyńskiego 23, Szeroka 1, Wąska 2, ul. Kard. Wyszyńskiego 6, Podgórna

15 stycznia – sobota: g.16.00Wielowieś ( prawa i lewa strona)

17 stycznia – poniedziałek: g.18.00, ul. Wjazdowa 1, 2, 3, 4, 6, 8

18 stycznia – wtorek:g.18.00– ul.  Sadowa, ulice przyległe do ul. Sadowej: Morelowa, Śliwkowa,Gruszkowa,Brzoskwiniowa, Wiśniowa i Czereśniowa oraz ul. Usługowa, Kościelna, Słowackiego, Zielona

19 stycznia – środa: g.18.00- ul. Akacjowa, Świerkowa, Klonowa, Dębowa, Kalinowa, Wyspiańskiego, Powstańców Wlkp. i Konopnickiej

20 stycznia – czwartek: g.18.00 ul. Piłsudskiego i Harcówka, Bagienna, Ogrodowa, Gintera, Gracza, Tymek, Strzelecka

21 stycznia – piątek: g.18.00– ul. Szpitalna 2, Zamkowa nr 1 i nr 2, Mickiewicza

22 stycznia – sobota: g. 16.00 - ul. Poznańska, Na Ostrawy, 17 stycznia od 1 do 17A i od 4 do 20

 

 

Modlitwa o błogosławieństwo

dla domu i rodziny

***

Boże Narodzenie A.D. 2021/2022

 

Przygotowanie

Coroczne odwiedziny duszpasterskie łączą się z błogosławieństwem kapłana dla naszych rodzin i domów oraz z rozmową o problemach i radościach, jakie dotykają nasze wspólnoty.

W związku z trwająca pandemią w najbliższym czasie nie wszyscy będziemy mieli możliwość spotkać się z kapłanem w naszych domach. Nie rezygnujmy jednak z tej formy spotkania kapłana z wiernymi w swojej parafii i w innym dogodnym czasie zaprośmy kapłana z błogosławieństwem do naszych domów.

Aby zachować bożonarodzeniową tradycję, związaną ze wspólną modlitwą i błogosławieństwem, przeżyjmy wraz z wszystkimi członkami rodziny następujące nabożeństwo.

modlitwa w kościele

W wybranym lub wyznaczonym dla danego rejonu dniu we Mszy świętej, która będzie odprawiana w naszym kościele parafialnym, uczestniczy jeden z członków rodziny.

Podczas Mszy świętej kapłani polecają Bogu wszystkie rodziny z danego rejonu oraz wszystkich bliskich im zmarłych, których w tym roku pożegnali.

Po zakończonej Mszy świętej można ze świątyni zabrać do domu wodę święconą oraz modlitwę przygotowaną przez księży duszpasterzy posługujących w parafii, a także zapalić świecę.

Po powrocie do domu następuje dalsza część celebracji.

 

Modlitwa w domu

Przed rozpoczęciem modlitwy w każdym domu  przygotowuje się krzyż, świece oraz wodę świeconą, które należy położyć na stole nakrytym białym obrusem. Następnie osoba wyznaczona, na przykład ojciec rodziny, rozpoczyna słowami:

P:W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen

Następnie należy uroczyście zapalić świece.

P:Światło Chrystusa.

W:Bogu niech będą dzięki.

Po wstępie wszyscy siadają, a jeden z domowników czyta fragment z Pisma Świętego.

Lektura Pisma Świętego

Czytanie (1 Kor 12, 31-13.8a) Hymn o Miłości

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.

P:Oto słowo Boże.

W:Bogu niech będą dzięki.

Następuje śpiew kolędy Pójdźmy wszyscy do stajenki, po czym wszyscy wstają i odczytywany jest fragment Ewangelii.

Ewangelia Mt 2, 1-12 Mędrcy ze Wschodu

Z Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.  Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

P:Oto słowo Boże.

Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego można rozpocząć refleksję nad usłyszanym słowem.

Następnie należy odczytać list od księży z parafii. Po odczytanym liście następuje Modlitwa Powszechna. Każde wezwanie może przeczytać inna osoba. Wskazane jest również, by dodać intencje ważne dla rodziny i lokalnej społeczności.

P:  Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.

Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy swoje życie opierali na Tobiejako niewzruszonym fundamencie. Ciebie prosimy…

 

Boże, nasz Ojcze, daj,abyśmy żyli zawsze w zgodzie imiłości. Ciebie prosimy…

 

Boże, nasz Ojcze, dopomóż, abyśmy codzienną pracą zasłużyli na chleb powszedni. Ciebie prosimy…

 

Boże, nasz Ojcze, dopuśćnaszychzmarłychdorodzinyświętychibłogosławionych wniebie. Ciebie prosimy…

 

 

P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.

 

W:Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

P:Módlmy się.  

Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na nasz dom swoją łaskę, aby w nim trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna dobroć i przyjaźń oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składanoCitudzięki.A błogosławieństwoTwojeniechpozostanie nad naszym domem i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz tu przybywają. Teraz i na wieki wieków.

W:Amen.

Modlitwa za zmarłych

Prowadzący odczytuje fragment z „Dzienniczka” świętej siostry Faustyny.

P: Z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny:

„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą ją podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko odmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu.”

Teraz należy wspomnieć zmarłych, za których się modlimy. Można wymienić ich imiona oraz kim dla nas byli. W modlitwie należy pamiętać nie tylko o najbliższych zmarłych, ale również o sąsiadach, przyjaciołach, współpracownikach, kapłanach i znajomych, oraz tych, którzy oddali swoje życie, służąc naszej Ojczyźnie.

Koronka do Bożego Miłosierdzia

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufamy Tobie.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. (1 raz)

 

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. (10 razy)

 

Sekwencję modlitw Ojcze Przedwieczny i Dla Jego bolesnej męki powtarza się pięciokrotnie.

 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3 razy)

 

Jezu, ufam Tobie. (3 razy)

P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.

W:A światłość wiekuista niechaj im świeci.

P:Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W:Amen. 

 

P: Na zakończenie modlitwy oddajmy się pod opiekę Matki Bożej.

W:Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

P: Matko Kościoła. 

W:Módl się za nami. 

P: Królowo Rodzin. 

W:Módl się za nami. 

P: Królowo Polski. 

W:Módl się za nami. 

 

Na zakończenie prowadzący mówi:

 

P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego. (wszyscy czynią znak Krzyża wodą święconą)

W:Amen.

Po nabożeństwie śpiewa się kolędy i pastorałki.

Dzisiaj jest

wtorek,
25 stycznia 2022

(25. dzień roku)

Święta

Wtorek, III Tydzień zwykły
Rok C, II
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła