Intencje do modlitwy różańcowej na październik

 

Intencje Modlitwy Różańcowej – Październik 2017

 

1 X – niedziela 26 zwykła

O umiłowanie Modlitwy Różańcowej przez wszystkich naszych parafian.

 

2 X- poniedziałek-

O rychłą beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

3 X – wtorek

Za rolników – o szczęśliwe urodzaje i uchronienie nas od głodu i klęsk żywiołowych.

 

4 X – środa- Św. Franciszka z Asyżu

Za ubogich materialnie i duchowo.

 

5 X - I czwartek miesiąca – Św. Faustyny Kowalskiej

Za Kapłanów i nowe powołania kapłańskie zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii.

 

6 X – I piątek miesiąca

O Boże miłosierdzie dla grzeszników i wynagrodzenie za nasze grzechy.

 

7 X – I sobota miesiąca  – NMP Różańcowej

Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.

 

8 X – niedziela 27 zwykła – Dzień Papieski

Za studentów i uzdolnioną młodzież, szczególnie z rodzin ubogich i objętych opieką fundacji „ Dzieło Nowego Tysiąclecia „

 

9 X – poniedziałek – Bł. Wincentego Kadłubka

Za członków Ruchów i Stowarzyszeń Kościelnych (AK, Ruch Dom. Kość. , Caritas, Rady Duszp. i Ekon.) oraz ich rodziny.

 

10 X – wtorek

Za siostry zakonne i o powołania do żeńskich zgromadzeń zakonnych, w sposób szczególny z naszej parafii .

 

11 X – środa

Za narzeczonych i o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa.

 

12 X – czwartek – Rocznica Poświęcenia Poz. Bazyliki Metrop.

Za papieża Franciszka, Arcybiskupa Stanisława, biskupów pomocniczych o dary Ducha św. w prowadzeniu Chrystusowej Owczarni.

 

13 X – piątek – Dzień Fatimski, Bł. Honorata Koźmińskiego

O pokój w świecie i naszych rodzinach, oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 

14 X – sobota – Dzień Edukacji Narodowej

Za nauczycieli, wychowawców, katechetów i pracowników szkoły.

 

15 X – niedziela 28 zwykła

Za Ojczyznę oraz o mądre i sprawiedliwe sprawowanie władzy dla rządzących.

 

 

16 X – poniedziałek – Św. Jadwigi Śląskiej – 39 rocznica wyboru św. Jana Pawła II

O rychłą beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, bez którego nie byłoby Papieża Polaka.

 

17 X – wtorek – Św. Ignacego Antiocheńskiego

Za dzieci, szczególnie przygotowujące się do I-szej  Komunii św.

 

18 X – środa – Św. Łukasza Ewangelisty

Za lekarzy, pielęgniarki oraz pracowników Służby Zdrowia i Farmacji.

 

19 X – czwartek – 22 rocznica męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki

O rychłą beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki i o radość nieba dla wszystkich ofiar komunizmu.

 

20 X – piątek -  Św. Jana Kantego –

Za młodzież, szczególnie gimnazjalną przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.

 

21 X – sobota – Bł. Jakuba Strzemię

Za pracowników służb mundurowych.

 

22 X – niedziela 29 zwykła – Misyjna

Za pracujących na misjach: kapłanów, siostry zakonne, osoby świeckie.

 

23 X – poniedziałek –

Za osoby samotne i w stanie wdowieństwa.

 

24 X - wtorek –

Za bezrobotnych i o sprawiedliwe wynagrodzenie pracujących.

 

25 X – środa –

O trzeźwość narodu i wyzwolenie z nałogów.

 

26 X – czwartek-

O umiłowanie Eucharystii i częstsze korzystanie z sakramentu pokuty.

 

27 X - piątek-

Za chorych,  cierpiących, przebywających w szpitalach i sanatoriach.

 

28 X – sobota- Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Za ofiary przemocy i dzieci z rodzin rozbitych.

 

29 X – niedziela – Rocznica Poświęcenia Własnego Kościoła

Za żywych i zmarłych fundatorów i dobrodziejów naszych kościołów.

 

30 X – poniedziałek –

Za matki w stanie błogosławionym i o szczęśliwe przyjście na świat dzieci jeszcze nienarodzonych.

 

31 X – wtorek

Abyśmy wszyscy żyjąc zgodnie z przykazaniem miłości Boga i bliźniego osiągnęli świętość.

 

Tajemnice Bolesne Różańca Świętego na uroczystość NMP Królowej Różańca świętego, 07.10.2017 roku.

I . Tajemnica Bolesna - Konanie Pana Jezusa

Komentarz (wersja pierwsza)

Ani zdrada ucznia,ani niewdzięczność wyznawców ani przemoc wrogów, ani lek i trwoga wyciskająca krwawy pot na twarzy, ani smutek duszy aż do śmierci – nie powstrzymają Jezusa od raz powziętego zamiaru: pojednania ludzi z Bogiem przez mękę: ”Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”.

Zbyt pochopnie i źle dobrane małżeństwo, trudności mieszkaniowe, zdrady małżeńskie, kłótnie i zaniedbywanie praktyk religijnych - to zespół przyczyn, wpływających na rozbicie rodziny i zniszczenie przymierza miłości małżeńskiej i rodzinnej.

Prosić będziemy Maryję przez konanie i krwawy pot Jezusa w Ogrójcu o pojednanie rodzin skłóconych i rozbitych.

 

„ 10” różańca    

 

Modlitwa wiernych

Modlitwa odmawiana przez kapłana:Przez krwawy pot i konanie Jezusa w Ogrójcu – zanieśmy pokorne modły do Boga o pojednanie rodzin skłóconych i rozbitych:

1.  Módlmy się za małżeństwa rozbite, aby im Bóg udzielił siły do przebaczenia i pojednania – Ciebie prosimy…

2.  Módlmy się za dzieci, które krzywdzą swoich rodziców, aby się kierowały względem nich szacunkiem i miłością – Ciebie prosimy…

3.  Módlmy się za rodziców splamionych krwią niewinną , aby im Bóg przebaczył winę – Ciebie prosimy…

4.  Módlmy się za nas samych, abyśmy przez czuwanie i modlitwę zawsze byli gotowi do przebaczenia – Ciebie prosimy…

Modlitwa odmawiana przez kapłana:Boże, Ojcze miłosierny, ofiarujemy Ci modlitwę, konanie i krwawy pot Jezusa w Ogrójcu w intencji pojednania naszych rodzin, aby zjednoczone we wzajemnej miłości, stanowiły kościół domowy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

II . Tajemnica Bolesna - Ubiczowanie Pana Jezusa

Komentarz (wersja pierwsza)

Niesprawiedliwe posądzenia i oskarżenia, podburzanie tłumów, uwolnienie zabójcy, a skazanie Tego „który nic złego nie uczynił” – oto dzieło zawiści i podłości, okupione kaźnią Biczowania.

Intrygi i krzywdy, pycha i upór, nienawiść i procesowania – to niszczenie sąsiedzkiej zgody i miłości.

Przez krwawe rany Jezusa Ubiczowanego, prosić będziemy Maryję o pojednanie między sąsiadami.

 

„ 10” różańca    

 

Modlitwa wiernych

Modlitwa odmawiana przez kapłana:Przez Jezusa  Ubiczowanego zanieśmy modły do Boga Ojca o pojednanie między sąsiadami:

1.  Módlmy się za wszystkich, którzy sieją niezgodę w sąsiedztwie, aby stali się rzecznikami pokoju – Ciebie prosimy…

2.  Módlmy się za rodziny skłócone w sąsiedztwie, by miłość bliźniego była im drogowskazem – Ciebie prosimy…

3.  Módlmy się za wszystkich, którzy złym postępowaniem gorszą bliźnich, aby postępowali jak synowie światłości – Ciebie prosimy…

4.  Módlmy się za nas samych, abyśmy mieli oczy otwarte na potrzeby sąsiadów – Ciebie prosimy…

Modlitwa odmawiana przez kapłana:Boże, Ojcze miłosierny, ofiarujemy Ci najdroższą Krew Twego Syna Ubiczowanego, za pojednanie między sąsiadami, aby ugruntowani we wzajemnej miłości dawali świadectwo życia chrześcijańskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

III . Tajemnica Bolesna – Ukoronowanie  Pana Jezusa

Komentarz (wersja pierwsza)

Pan Wszechświata i Król narodów wyśmiany i wyszydzony, bity po twarzy i opluty – jako Baranek łagodny i milczący, staje się ofiarą pojednania.

Narody i ludy zapoznające Jego prawo wzajemnej miłości oraz miłości nieprzyjaciół, ulegają nienawiści, podziałom i bratobójczym wojnom, które ich wyniszczają.

Przez Maryję prosimy Króla w cierniowej koronie, aby Jego królestwo miłości i pokoju zapanowało między narodami.

 

„ 10” różańca    

 

Modlitwa wiernych

Modlitwa odmawiana przez kapłana:Przez Jezusa Chrystusa, Króla w cierniowej koronie, zanieśmy modły do Boga Ojca o pojednanie między narodami:

1.       Módlmy się za narody podzielone i objęte pożogą wojny, aby pokój sprawiedliwy stał się ich udziałem – Ciebie prosimy…

2.       Módlmy się za narody dotknięte podziałem religijnym i rasowym, aby wiara w jednego Boga uczyniła ich braćmi – Ciebie prosimy…

3.       Módlmy się za rządzących państwami, aby prowadzili swoje narody do braterstwa i jedności – Ciebie prosimy…

4.       Módlmy się za nas samych, abyśmy w otoczeniu byli zwiastunami zgody i życzliwości – Ciebie prosimy…

Modlitwa odmawiana przez kapłana:Boże, Ojcze miłosierny, Twój Syn umiłowany jest Zbawicielem i Królem wszystkich narodów, ofiarujemy Ci Jego pokorę i uniżenie w intencji pojednania wszystkich ludów na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

IV . Tajemnica Bolesna – Dźwiganie Krzyża

Komentarz (wersja pierwsza)

Trudna i mozolna jest Droga Syna Bożego na Kalwarię – jedyna Droga, która prowadzi do domu Ojca.

Jezus upada pod ciężarem Krzyża. Bardziej jeszcze przygniata Go ciężar naszych grzechów.

Trzeba płakać nie nad Nim, który jest samą świętością i niewinnością, lecz nad sobą, nad swymi grzechami, nad tymi, którzy idą złą drogą, drogą zła i zatracenia, i rozmijają się z Jezusem.

Prośmy Ucieczkę grzeszników, aby wszyscy błądzący podjęli trud wewnętrznej odnowy i pojednania z Bogiem.

 

„ 10” różańca    

 

Modlitwa wiernych

Modlitwa odmawiana przez kapłana:Przez Jezusa dźwigającego Krzyż na Kalwarię, zanieśmy modły do Boga Ojca o pojednanie z Nim wszystkich grzeszników:

1.       Módlmy się za wszystkich, którzy stracili wiarę, aby powrócili do Boga – Ciebie prosimy…

2.       Módlmy się za ludzi uzależnionych od alkoholu, aby podźwignęli się z nałogu pijaństwa – Ciebie prosimy…

3.       Módlmy się za wszystkich, którzy nie mogą  przyjmować Sakramentów Świętych, aby uporządkowali swoje życie – Ciebie prosimy…

4.       Módlmy się za nas samych, abyśmy unikali grzechów i żyli w przyjaźni z Bogiem – Ciebie prosimy…

Modlitwa odmawiana przez kapłana:Boże, Ojcze miłosierny, ofiarujemy Ci dźwiganie krzyża na Kalwarię, aby wszyscy, co chodzą drogami grzechu, powrócili do Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

V . Tajemnica Bolesna – Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Komentarz (wersja pierwsza)

Krzyż na wzgórzu Golgoty i wzniesione ku niebu skrwawione ręce Boga-Człowieka. Jego trzygodzinna agonia i błagalna prośba: ”Ojcze, przebacz im”. Oto dzieło powszechnego i całkowitego pojednania świata z Bogiem.

Czy jednak narody świadomie uczestniczą w tym pojednaniu? Czy z wdzięcznością przyjmują Krew, która płynie z Krzyża? Czy wszyscy uznają tego, który ich umiłował i wydał za nich siebie samego?

O Ty, któraś stała pod Krzyżem, której oczy oglądały śmierć Boga-Człowieka, Matko i Pośredniczko łaski Bożej, prosimy Cie o łaskę pojednania wszystkich narodów z Bogiem.

 

„ 10” różańca    

  

Modlitwa wiernych

Modlitwa odmawiana przez kapłana:Przez mękę i śmierć Chrystusa na Krzyżu prośmy Ojca w niebie o pojednanie wszystkich narodów z Bogiem:

1.     Módlmy się za narody, które nie uznają Boga, aby światło Ewangelii doprowadziło ich do Stwórcy i Zbawiciela – Ciebie prosimy…

2.     Módlmy się za wyznawców religii Wschodu, aby uznali Jedynego Boga w Jezusie Chrystusie – Ciebie prosimy…

3.     Módlmy się za narody ochrzczone, aby dochowały wierności Krzyżowi świętemu – Ciebie prosimy…

4.     Módlmy się za nas samych, aby nasze Życie prowadziło ludzi do pojednania z Bogiem – Ciebie prosimy…

Modlitwa odmawiana przez kapłana:Boże, Ojcze miłosierny, Twój Syn złożył na Krzyżu zadośćuczynienie za grzechy świata i pojednał niebo z ziemią, daj się przebłagać naszymi modlitwami i wszystkim narodom udziel przebaczenia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

„Wolna aborcja, także dla Maryi” – to słowa, jakie anonimowy grafficiarz napisał na ścianie kościoła w Mediolanie. Proboszcz parafii skierował do niego odpowiedź, która poruszyła Internet.

Napis pojawił się na kościele pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła i Świętej Rity położonym na peryferiach południowej części Mediolanu, we Włoszech.

Odpowiedzi anonimowemu aborcjoniście udzielił proboszcz parafii, ks. Andrea Bello, publikując zdjęcie graffitti na Facebooku i wpisując pod nim swój list.

Drogi anonimowy grafficiarzu,

Przykro mi, że nie nauczyłeś się brać przykładu ze swojej matki. Ona była odważna. Poczęła Cię, chodziła z Tobą w ciąży i urodziła Cię. Mogła Cię abortować. Ale nie zrobiła tego.

Wychowała Cię, karmiła, myła i ubierała. Teraz masz życie i wolność. Wolność, którą wykorzystujesz do mówienia nam, że byłoby lepiej, gdyby ludzie – również tacy jak Ty – nie pojawili się na tym świecie.

Przepraszam, ale się nie zgadzam. I naprawdę podziwiam Twoją mamę, ponieważ była odważna. I wciąż jest, bo – jak każda matka – jest z Ciebie dumna, mimo że zachowujesz się źle, Ponieważ wie, że wewnątrz Ciebie jest dobro, które po prostu trzeba odkryć.

Aborcja jest zaprzeczeniem sensu wszystkich rzeczy. To śmierć, która pokonuje życie. To strach, zwycięża nad istnieniem, które chce walczyć, normalnie żyć, a nie umierać.  Aborcja to dawanie sobie prawa do wybierania, kto może żyć, a kto nie. Tak jakby to było takie proste. Jest ideologią, która wygrywa z człowieczeństwem, odbierając mu nadzieję.  Każdą nadzieję.

Podziwiam wszystkie kobiety, które mimo tysięcy przeciwności mają odwagę, żeby iść naprzód.

Ty zaś wyraźnie – skoro się nie podpisałeś – odwagi nie masz zbyt wiele.

Lecz skoro już dotarliśmy do tego punktu, chciałbym Ci powiedzieć, że ta okolica już doświadczyła wielu problemów i nie potrzebujemy kolejnych ludzi, którzy by niszczyli mury naszych domów i psuli tę odrobinę piękna, która nam  została.

Chcesz udowodnić , że jesteś odważny? Więc naprawiaj świat, zamiast go niszczyć. Dawaj miłość zamiast nienawiści. Pomagaj cierpiącym, by łatwiej przetrwali ból. I dawaj życie, zamiast je zabierać. To jest prawdziwa odwaga!

Na szczęście w naszej dzielnicy, którą niszczysz, jest pełno odważnych ludzi. Którzy potrafią kochać również Ciebie, który nie wiesz nawet, co piszesz.

 

Ja się podpisuję:

ks. Andrea

Dzisiaj jest

czwartek,
18 stycznia 2018

(18. dzień roku)

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Święta

Czwartek, II Tydzień zwykły Rok B, II Dzień Powszedn