„Wolna aborcja, także dla Maryi” – to słowa, jakie anonimowy grafficiarz napisał na ścianie kościoła w Mediolanie. Proboszcz parafii skierował do niego odpowiedź, która poruszyła Internet.

Napis pojawił się na kościele pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła i Świętej Rity położonym na peryferiach południowej części Mediolanu, we Włoszech.

Odpowiedzi anonimowemu aborcjoniście udzielił proboszcz parafii, ks. Andrea Bello, publikując zdjęcie graffitti na Facebooku i wpisując pod nim swój list.

Drogi anonimowy grafficiarzu,

Przykro mi, że nie nauczyłeś się brać przykładu ze swojej matki. Ona była odważna. Poczęła Cię, chodziła z Tobą w ciąży i urodziła Cię. Mogła Cię abortować. Ale nie zrobiła tego.

Wychowała Cię, karmiła, myła i ubierała. Teraz masz życie i wolność. Wolność, którą wykorzystujesz do mówienia nam, że byłoby lepiej, gdyby ludzie – również tacy jak Ty – nie pojawili się na tym świecie.

Przepraszam, ale się nie zgadzam. I naprawdę podziwiam Twoją mamę, ponieważ była odważna. I wciąż jest, bo – jak każda matka – jest z Ciebie dumna, mimo że zachowujesz się źle, Ponieważ wie, że wewnątrz Ciebie jest dobro, które po prostu trzeba odkryć.

Aborcja jest zaprzeczeniem sensu wszystkich rzeczy. To śmierć, która pokonuje życie. To strach, zwycięża nad istnieniem, które chce walczyć, normalnie żyć, a nie umierać.  Aborcja to dawanie sobie prawa do wybierania, kto może żyć, a kto nie. Tak jakby to było takie proste. Jest ideologią, która wygrywa z człowieczeństwem, odbierając mu nadzieję.  Każdą nadzieję.

Podziwiam wszystkie kobiety, które mimo tysięcy przeciwności mają odwagę, żeby iść naprzód.

Ty zaś wyraźnie – skoro się nie podpisałeś – odwagi nie masz zbyt wiele.

Lecz skoro już dotarliśmy do tego punktu, chciałbym Ci powiedzieć, że ta okolica już doświadczyła wielu problemów i nie potrzebujemy kolejnych ludzi, którzy by niszczyli mury naszych domów i psuli tę odrobinę piękna, która nam  została.

Chcesz udowodnić , że jesteś odważny? Więc naprawiaj świat, zamiast go niszczyć. Dawaj miłość zamiast nienawiści. Pomagaj cierpiącym, by łatwiej przetrwali ból. I dawaj życie, zamiast je zabierać. To jest prawdziwa odwaga!

Na szczęście w naszej dzielnicy, którą niszczysz, jest pełno odważnych ludzi. Którzy potrafią kochać również Ciebie, który nie wiesz nawet, co piszesz.

 

Ja się podpisuję:

ks. Andrea

 

Międzychód  17.05.2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Parafia Rzymskokatolicka  pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług związanych z:

 

Przebudową budynku gospodarczo-garażowego na salkę katechetyczną  w Międzychodzie przy ul. Piłsudskiego 16

 

Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z dokumentacją projektową oraz przedmiarami robot, które są udostępnione na stronie internetowej Parafii w zakładce "Przetarg na przebudowę..." oraz przeprowadzić oględziny obiektu  w celuzapoznania się z zakresem planowanej przebudowy oraz złożenia odpowiedniej oferty.

 

Termin realizacji zamówienia :   do 31.12.2017 r.

 

Oferta winna zawierać:

  - wypełniony formularz ofertowy wg wzoru druku stanowiącego zał. nr 1 .

 

Kryteria oceny ofert : cena - 100 %.

 

Termin związania z ofertą - okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert .

 

Ofertę  należy złożyć w kancelarii Parafii w Międzychodzie ul. Marsz. Piłsudskiego 16    

do dnia  14 czerwca 2017 r.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16 czerwca 2017 r.  o godz. 20:00.

 

Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej następująco : Oferta na  Przebudowę budynku gospodarczo-garażowego na salkę katechetyczna  w Międzychodzie przy ul. Piłsudskiego 16

 

Przedstawicielami Parafii upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Artur Śliwa i Sławomir Nawrot.

 

W załączeniu:

  1. Druk Formularza Ofertowego  - załącznik nr 1
  2. Szczegóły

Dzisiaj jest

wtorek,
26 września 2017

(269. dzień roku)

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Święta

Wtorek, XXV Tydzień zwykły Rok A, I Dzień powszedn