Ogłoszenia na 30. Niedzielę zw, 25.10.2020r.

1.W kalendarzu liturgicznym obchodzimy: w środę św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza, patrona od spraw beznadziejnych.

2.Nabożeństwa różańcowe w ostatnim tygodniu października: dla dzieci i młodzieży o g. 16.45, dla pozostałych o g. 17.30, a w niedzielę o g. 16.30.

3.W środę Nowenna do Niepokalanego Serca NMP w łączności z Mszą Świętą.

4.  W miesiącu listopadzie nie będzie objazdu chorych ze względu na pandemię.

5.W związku pandemią koronawirusa Międzychód jest w strefie czerwonej. Dopuszczalna ilość wiernych na Mszach świętych w naszym kościele - 153 osoby. Na mszach niedzielnych są otwarte balkony. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek i zachowaniu bezpiecznych odległości. Wszystkie spotkania duszpasterskie są zawieszone do odwołania, z wyjątkiem biura parafialnego i indywidualnego wezwania do chorych.

6.Uroczystość Wszystkich Świętychw tym roku przypada w Niedzielę. Msze Św. w kościele według porządku niedzielnego. Na cmentarzu komunalnym w tym roku, ze względu na pandemię koronowirusa i związanymi z tym obostrzeniami, nie będzie na cmentarzu tradycyjnej procesji za zmarłych, jak i Mszy św. Wszystko to dla bezpieczeństwa naszych parafian i wszystkich innych odwiedzjących cmentarz. Zachęcamy do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości Wszystkich Świętych.

7.Msza św. w intencji zmarłych naszych parafian, którzy odeszli w minionym roku zostanie odprawiona tradycyjnie 2 listopada, tj. poniedziałek. o g.18.00 .

8.Przypominamy, że od 01 do 08 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych możemy codziennie dostąpić odpustu zupełnego, za jedną duszę w czyśćcu. Warunek: stan łaski uświęcającej i wolność od przywiązania do grzechu.

9.Listopadjest szczególnym czasem modlitwy za zmarłych. Wymienianki jednorazowe prosimy wrzucać do skrzynki znajdującej się przy ołtarzu do niedzieli 10 listopada lub w ciągu dnia do skarbony remontowej. Modlitwa różańcowa w intencji tych zmarłych o g. 17:30. Wymienianki roczne składamy w biurze parafialnym – w intencji tych zmarłych w każdy pierwszy piątek odmawiamy różaniec i sprawujemy Eucharystię.

10.           Jak zwykle po Mszy Św. polecamy prasę katolicką. Zapraszamy też na naszą parafialną stronę internetową: www.nsmmiedzychod.pl

11.           W Niedzielę gospodarczą na nagrobek dla śp. ks. kanonika Macieja Przewoźnego, wieloletniego Proboszcza naszej parafii, zebraliśmy kwotę 1.892,90 zł - tj. cała składka z niedzieli. Zachęcamy do indywidualnych ofiar na ten cel. W dniu dzisiejszym zbiórka na Papieskie Dzieło Misyjne. Dziękujemy kolejnym rodzinom za złożone ofiary na daninę diecezjalną i potrzeby remontowe parafii. Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać!

12.           Na dzisiejszą niedzielę i cały tydzień życzymy Parafianom i Gościom Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Szczęść Boże!

 

13.           W minionym tygodniu odeszli do Domu Ojca: śp. Jerzy Bąbala z Wielowsi i śp. Małgorzata Pioch z ul. Piłsudskiego. Wieczny Odpoczynek…

 

 

DEKRET

dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa

 

Doświadczenie trwającej epidemii jest dla nas wszystkich niełatwe. Chcemy przeżywać je w duchu solidarności i braterstwa, na miarę możliwości wspierając tych, którym jest teraz szczególnie trudno.

Wyrazem naszej miłości i wzajemnej odpowiedzialności są także przyjęte w Archidiecezji Poznańskiej reguły bezpieczeństwa i higieny. W związku z tym przypominam o dotychczas obowiązujących zasadach oraz przekazuję dodatkowe postanowienia, które należy wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich.

Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem poniższych wytycznych i ścisłe ich przestrzeganie, nawet jeśli wierni wprost nie zgłaszają takich oczekiwań lub wydaje się, że w danej parafii nie ma takich potrzeb. Proszę również o jasne ich komunikowanie wiernym, co zwiększa komfort uczestnictwa w życiu Kościoła.

1.  Dyspensa

Przypominam, że zgodnie z dekretem z 28 maja br. w Archidiecezji Poznańskiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. dla:

a.     osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,

b.    osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),

c.     osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej” udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku osobom przebywającym w takiej strefie w okresie jej obowiązywania.

2.  Środki ochrony osobistej:

    Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać:

a.     wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie wynikające z przeciwskazań medycznych,

b.    pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),

c.     służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,

d.    koncelebransi – przynajmniej podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy wejściach (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek przypominać o tym w ogłoszeniach.

3.  Udzielanie Komunii Świętej

a.     Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego.

b.    Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.

c.     Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, podczas niej mieć nałożoną maseczkę, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.

4.  Sakrament pokuty i pojednania:

Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów:

a.     Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych).

b.    W konfesjonałach na kratkach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu.

c.     W konfesjonałach należy umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.

5.  Uroczystość Wszystkich Świętych i modlitwa na cmentarzach

a.     W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości.

b.    Duszpasterzy proszę, by rozważyli możliwość zrezygnowania z gromadzącej tłumy Mszy św. na cmentarzu w dniu 1 listopada, a zamiast tego zaprosili wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej procesji można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada.

6.  Wizyta duszpasterska (tzw. kolęda):

a.     W najbliższym roku w Archidiecezji Poznańskiej nie będzie wizyty kolędowej w tradycyjnej formie.

b.    Zamiast odwiedzin przez duszpasterzy w domach należy zaprosić mieszkańców do kościoła w mniejszych grupach na wieczorną Mszę św. Szczególną intencją tej Mszy św. winna być modlitwa za zaproszonych danego dnia parafian.

c.     Podczas Mszy św. należy wygłosić okolicznościową homilię oraz odmówić modlitwę błogosławieństwa nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza chorymi, jak również poświęcić wodę, którą wierni zabiorą do domów.

d.    Po liturgii należy poprowadzić kolędowanie oraz pogadankę, poruszającą także bieżące kwestie parafialne. Wskazane jest też rozdanie modlitwy do odmówienia w domach oraz książeczki kolędowej.

e.     Warto zachęcić wiernych, by po powrocie do domów odprawili celebrację „liturgii rodzinnej”, odmawiając modlitwę, której tekst otrzymali w świątyni, oraz kropiąc mieszkanie wodą święconą.

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii, życzę wszystkim obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała na każdy dzień. Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w instancji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

    Ogarniam wszystkich moją modlitwą i z serca   b ł o g o s ł a w i ę.

 

         † Stanisław Gądecki

  Arcybiskup Metropolita Poznański

 

    ks. prałat Ireneusz Dosz

         Kanclerz Kurii

Dzisiaj jest

środa,
28 października 2020

(302. dzień roku)

Liturgia słowa

Święta

Środa, XXX Tydzień zwykły
Rok A, II
Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza