Ogłoszenia duszpasterskie na 3 Niedzielę zw. 23. 01.2022 roku.

 

1.   W kalendarzu liturgicznym: w poniedziałek - św. Franciszka Salezego, biskupa i doktoraKościoła;we wtorek – Nawrócenie św. Pawła, apostoła;  w środę - św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów;w piątek - św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktoraKościoła.

2.   Tradycyjnie w środę nowenna do Niepokalanego Serca Maryi w łączności ze Mszą Świętą wieczorną.

3.   W tym roku nie było  tradycyjnej kolędy, podobnie jak w roku ubiegłym. Zakończyliśmy  Mszę Św. kolędowe  o g. 18.00 w intencji  mieszkańców poszczególnych wiosek i ulic, gdzie wspólnie modliliśmy  się w ich intencji i prosiliśmy o błogosławieństwo dla Nich i ich domów.

4.   Dziękujemy za ofiary na daninę diecezjalną, potrzeby parafii oraz ofiary kolędowe. Dzisiejsza zbiórka do puszek przeznaczona jest na Radio Emaus. Bóg zapłać!(Konto parafialne, na które można wpłacać ofiary kolędowe i na rzecz parafii:55 9082 0005 0392 1087 2000 0010).

5.   Dnia 3 lutego 2022r, tj. czwartek w Naszym Kościele. o g.19.30 Msza św. z Modlitwą o uzdrowienie Duszy i Ciała. Modlitwę poprowadzi ks. Mikołaj Konarski. Serdecznie zapraszamy. Plakaty w tablicy ogłoszeń.

6.   W związku z nieogrzewaniem Kościoła przypominamy, że nie mamy pozwolenia z Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W związku z obowiązującym protokołem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyjęto rozwiązania zamienne, między innymi wyposażenie budynku Kościoła  w system sygnalizacji pożarowej z czujkami optycznymi oraz monitoringiem wizyjnym, zabezpieczenie drewnianej konstrukcji schodów i wieży Kościoła środkiem ognioodpornym, zwiększona ilość gaśnic itd. Należy jeszcze przygotować kolejny projekt tych napraw i przygotowanie nowej sygnalizacji przeciwpożarowej. Bez wykonania powyższych zaleceń nie otrzymamy zgody na ogrzewanie Kościoła. Są to bardzo kosztowne przedsięwzięcia. Stąd prosimy wszystkich Parafian o  ofiary na ten cel, mogą to być między innymi ofiary kolędowe.

7.   Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek i zachowania bezpiecznych odległości.

8.   Po Mszy Św. polecamy prasę katolicką. Zapraszamy też na naszą parafialną stronę internetową i Facebooka.

 

9.   Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy obfitych łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. Szczęść Boże.

 

 

 

 

 

 

 

Msze św. z prośbą o Boże błog. dla naszych Parafian z poszczególnych wiosek i ulic w zastępstwie kolędy w 2022 roku

 

  

3 stycznia, poniedziałek: g.18.00- p. Staręga, Mierzyn, Puszcza, Przedlesie, Sowia Góra, Żmijowiec i Drzewce

 

4 stycznia, wtorek: g. g.18.00ul. Muchocińska 5 i 6, Muchocin, Słodowy Młyn, Muchocinek, Sarzyce, Gorzycko Stare, Sterki

 

5 stycznia, środa: g.18.00- ul. Gorzycka 2, 3, 3 A, 4 A, B, C, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i od torów w stronę Gorzycka Starego

 

10 stycznia, poniedziałek: g.18.00- ul. Zagrodowa, Malinowa, Truskawkowa, Moniuszki, Kurpińskiego, Paderewskiego, Wieniawskiego, Bacewicz, Chopina, Nowowiejskiego, Rutkowskiego, Karłowicza, Jaskółcza, Wiatraczna, Noskowskiego, Lutosławskiego, Szpilmana, Cmentarna Szymanowskiego.

 

11 stycznia – wtorek: g.18.00- ul. Wyszyńskiego 1, 2, 3, 4, 5,6

 

12 stycznia – środa: g.18.00- Dworcowa nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 24, 26,Wały Jana Kazimierza, Zaułek Rzeczny, Przy Wale, Dworzec Główny, Dworcowa 2-24, Muchocińska od nr 1 do nr 4

 

13 stycznia – czwartek: g.18.00- ul. Daszyńskiego nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19

 

14 stycznia – piątek: g.18.00– ul. Daszyńskiego 10, Daszyńskiego 23, Szeroka 1, Wąska 2, Podgórna

 

15 stycznia – sobota: g.16.00Wielowieś ( prawa i lewa strona)

 

17 stycznia – poniedziałek: g.18.00, ul. Wjazdowa 1, 2, 3, 4, 6, 8

 

18 stycznia – wtorek:g.18.00– ul.  Sadowa, ulice przyległe do ul. Sadowej: Morelowa, Śliwkowa,Gruszkowa, Wiśniowa i Czereśniowa oraz ul. Usługowa, Kościelna, Słowackiego, Zielona

 

19 stycznia – środa: g.18.00- ul. Akacjowa, Świerkowa, Klonowa, Dębowa, Kalinowa, Wyspiańskiego, Powstańców Wlkp. i Konopnickiej

 

20 stycznia – czwartek: g.18.00 ul. Piłsudskiego i Harcówka, Bagienna, Ogrodowa, Gintera, Gracza, Tymek, Strzelecka

 

21 stycznia – piątek: g.18.00– ul. Szpitalna 2, Zamkowa nr 1 i nr 2, Mickiewicza

 

22 stycznia – sobota: g. 16.00 - ul. Poznańska, Na Ostrawy, 17 stycznia od 1 do 17A i od 4 do 20

 

 

PRZYGOTOWANIE

Coroczne odwiedziny duszpasterskie łączą się z błogosławieństwem kapłana dla naszych rodzin i domów oraz z rozmową o problemach i radościach, jakie dotykają nasze wspólnoty.

W związku z trwająca pandemią w najbliższym czasie nie wszyscy będziemy mieli możliwość spotkać się z kapłanem w naszych domach. Nie rezygnujmy jednak z tej formy spotkania kapłana z wiernymi w swojej parafii i w innym dogodnym czasie zaprośmy kapłana z błogosławieństwem do naszych domów.

Aby zachować bożonarodzeniową tradycję, związaną ze wspólną modlitwą i błogosławieństwem, przeżyjmy wraz z wszystkimi członkami rodziny następujące nabożeństwo.

MODLITWA W KOŚCIELE

W wybranym lub wyznaczonym dla danego rejonu dniu we Mszy świętej, która będzie odprawiana w naszym kościele parafialnym, uczestniczy jeden z członków rodziny.

Podczas Mszy świętej kapłani polecają Bogu wszystkie rodziny z danego rejonu oraz wszystkich bliskich im zmarłych, których w tym roku pożegnali.

Po zakończonej Mszy świętej można ze świątyni zabrać do domu wodę święconą oraz modlitwę przygotowaną przez księży duszpasterzy posługujących w parafii, a także zapalić świecę.

Po powrocie do domu następuje dalsza część celebracji.

 

MODLITWA W DOMU

Przed rozpoczęciem modlitwy w każdym domu  przygotowuje się krzyż, świece oraz wodę świeconą, które należy położyć na stole nakrytym białym obrusem. Następnie osoba wyznaczona, na przykład ojciec rodziny, rozpoczyna słowami:

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen

Następnie należy uroczyście zapalić świece.

P: Światło Chrystusa.

W: Bogu niech będą dzięki.

Po wstępie wszyscy siadają, a jeden z domowników czyta fragment z Pisma Świętego.

Lektura Pisma Świętego

Czytanie (1 Kor 12, 31-13.8a) Hymn o Miłości

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.

P: Oto słowo Boże.

W: Bogu niech będą dzięki.

Następuje śpiew kolędy Pójdźmy wszyscy do stajenki, po czym wszyscy wstają i odczytywany jest fragment Ewangelii.

Ewangelia Mt 2, 1-12 Mędrcy ze Wschodu

Z Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.  Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

P: Oto słowo Boże.

Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego można rozpocząć refleksję nad usłyszanym słowem.

Następnie należy odczytać list od księży z parafii. Po odczytanym liście następuje Modlitwa Powszechna. Każde wezwanie może przeczytać inna osoba. Wskazane jest również, by dodać intencje ważne dla rodziny i lokalnej społeczności.

P:  Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.

Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy swoje życie opierali na Tobie jako niewzruszonym fundamencie. Ciebie prosimy…

 

Boże, nasz Ojcze, daj, abyśmy żyli zawsze w zgodzie i miłości. Ciebie prosimy…

 

Boże, nasz Ojcze, dopomóż, abyśmy codzienną pracą zasłużyli na chleb powszedniCiebie prosimy…

 

Boże, nasz Ojcze, dopuść naszych zmarłych do rodziny świętych i błogosławionych w niebie. Ciebie prosimy…

 

 

P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.

 

W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

P: Módlmy się.  

Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na nasz dom swoją łaskę, aby w nim trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna dobroć i przyjaźń oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszym domem i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz tu przybywają. Teraz i na wieki wieków.

W: Amen.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Prowadzący odczytuje fragment z „Dzienniczka” świętej siostry Faustyny.

P: Z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny:

„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą ją podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko odmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu.”

Teraz należy wspomnieć zmarłych, za których się modlimy. Można wymienić ich imiona oraz kim dla nas byli. W modlitwie należy pamiętać nie tylko o najbliższych zmarłych, ale również o sąsiadach, przyjaciołach, współpracownikach, kapłanach i znajomych, oraz tych, którzy oddali swoje życie, służąc naszej Ojczyźnie.

Koronka do Bożego Miłosierdzia

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufamy Tobie.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. (1 raz)

 

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. (10 razy)

 

Sekwencję modlitw Ojcze Przedwieczny i Dla Jego bolesnej męki powtarza się pięciokrotnie.

 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3 razy)

 

Jezu, ufam Tobie. (3 razy)

P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.

W: A światłość wiekuista niechaj im świeci.

P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W: Amen. 

Dzisiaj jest

wtorek,
25 stycznia 2022

(25. dzień roku)

Święta

Wtorek, III Tydzień zwykły
Rok C, II
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła