Ogłoszenia duszpasterskie na 5. Niedzielę Wielkiego Postu, 26.03.2023r.

1.W niedziele Wielkiego Postu Gorzkie Żale o g. 14.30, a po nich Msza Św.

2.W środę nowenna do Niepokalanego Serca Maryi w łączności ze Mszą o g.18.00, a po Mszy zebranie Rady Duszpasterskiej.

3.Parafialna spowiedź wielkanocna odbędzie się w piątek, 31 marca. Spowiadać będziemy do południa od g.11.00 do g. 12.00, a po południu od g.15.00 do g. 16.00 i od g.17.00 do g. 18.00. Spowiedź u sąsiadów dzień wcześniej, w czwartek, w tych samych godzinach.

4.Wieczorem w piątek, 31 marca, po Mszy św. o g.18.00 wzorem lat ubiegłych, wyruszy, z naszego kościoła do kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela Miejska Droga Krzyżowa oraz Ekstremalna Droga Krzyżowa. Po dotarciu do kościoła pw. Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela, uczestnicy Miejskiej Drogi Krzyżowej zakończą swoje rozważania, a dla uczestników EDK trasa dalej będzie wiodła do Chrzypska Wielkiego. EDK jest wędrówką w nocy, samotnie lub w kilka osób, bez rozmów, bez względu na warunki atmosferyczne. Jest to indywidualna forma modlitwy. Każdy wyrusza na własną odpowiedzialność. Nie bójmy podjąć się wyzwania. Zapisy na stronie: www.edk.org.pl lub na profilu facebookowym EDK Międzychód. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

5.W pierwszą sobotę kwietnia po rannej Mszy Św. zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.

6.Za tydzień Niedziela Palmowa. Na każdej Mszy Św. święcenie palm. Do przyszłej niedzieli jest wystawiony kosz Caritas na produkty do paczek świątecznych dla potrzebujących z naszej parafii, a po Mszach Św. będzie zbiórka ofiar do puszek na ten cel. Również Szkolne Koło CARITAS będzie rozprowadzało palmy jako wsparcie na paczki świąteczne dla biedniejszych parafian.

7.Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary na daninę diecezjalną, na kwiaty, na remonty i utrzymanie parafii. Po Mszy Św. polecamy prasę, książeczki modlitewne i świece - paschaliki w cenie 12 zł/szt.

8.Zapraszamy również na naszą stronę internetową i Facebooka.

9.Na dzisiejszą niedzielę i cały tydzień życzymy Parafianom i Gościom błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. Szczęść Boże!

10.Ks. Wikariusz organizuje pielgrzymkę do Medjugorie w dniach 24 czerwca do 2 lipca. Wyjazd z Poznania i Wrocławia. Zapisy i informacje pod nr:508–200-728; 884 – 111- 347 oraz w biurze parafialnym. Koszt 600 zł i 290 euro.

11.Zapraszamy również na naszą stronę internetową i Facebooka.

12.Na dzisiejszą niedzielę i cały tydzień życzymy Parafianom i Gościom błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. Szczęść Boże!

13.W minionym tygodniu odszedł do wieczności: śp. Ryszard Ceglarzz Gorzycka Starego. Wieczny Odpoczynek…

 

WSKAZANIA PASTERSKIE W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2023

 

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).

Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad:

 I  PRZEPISY POSTNE

A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

     1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:

a)we wszystkie piątki całego roku,

b)w Środę Popielcową.

 Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

2. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:

a)w Środę Popielcową,

b)w Wielki Piątek. 

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

 

3. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcowąi Wielki Piątek.

 Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

 

4. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku– poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych,  z wyjątkiem:

a)Środy Popielcowej,

b)Wielkiego Piątku.

       Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

 Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

 Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty. 

 Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej.

Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

 

B. Powstrzymywanie się od zabaw

 

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043).  Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

 II.CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ

 Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 22 lutego 2023 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 04 czerwca 2023 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.

Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.

 III.DANINA DIECEZJALNA

 Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji.

     

Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

   

Poznań, dnia 17 lutego 2023 roku

N. 707/2023

 

 † Stanisław Gądecki

 Arcybiskup Metropolita Poznański

Dzisiaj jest

poniedziałek,
27 marca 2023

(86. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Dzień Powszedni