Informujemy, że w Niedzielę Palmową, w dniu 05 kwietnia, o g.9.30 będzie również transmisja Mszy św. z Kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie.

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na Niedzielę Palmową, 05.04.2020r.

 

1.Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Podczas każdej Mszy św. święcimy palmy.

 

2.Dzisiaj jeszcze zapraszamy na dodatkową Mszę świętą o g. 15:00.

 

3.Do Wielkiej Środy włącznie porządek Mszy św. bez zmian, stały.

 

4.Od czwartku przeżywać będziemy Triduum Paschalne. Zaplanujmy swój czas w domu tak, byśmy mogli przeżywać Święta Wielkanocne już od Wielkiego Czwartku za pośrednictwem multimediów na www.miedzychod.naszemiasto.pl

 

 

 

Wielki Czwartek – Pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Kapłaństwa

 

 

 

Pan Jezus obmywając uczniom nogi podczas ostatniej wieczerzy dał przykład także nam, że prawdziwa miłość polega na służbie drugiemu. Również każdy z nas jest zaproszony do realizacji i pogłębienia ducha służby w swojej rodzinie i także w swojej wspólnocie parafialnej do której przynależy.

 

 

 

O g. 18:00 – koncelebrowana Msza Wieczerzy Pańskiej bez umycia nóg mężczyznom, a po Mszy Św. przeniesienie Pana Jezusa do Kaplicy Adoracji i Adoracja do g. 22:00.

 

 

 

Wielki Piątek – Dzień śmierci Pana Jezusa na Krzyżu (nie odprawia się Mszy Św., obowiązuje post ścisły)

 

 

 

Biuro parafialne w tym dniu jest nieczynne.

 

 

 

Nowenna do Bożego Miłosierdzia codziennie o g. 15:00.

 

 

 

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy w Wielki Piątek od g. 7:00 do g. 19:00. Prosimy zadbać o to, aby w tym dniu Pan Jezus nie był sam.

 

g. 15:00– godzina śmierci Pana Jezusa, Koronka do Bożego Miłosierdzia i ostatnia Droga Krzyżowa.

 

g. 18:00 – Nabożeństwo Wielkopiątkowe: Adoracja Krzyża, Komunia Św., Przeniesienie P. Jezusa do Grobu i Adoracja do g. 24:00.

 

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna (zaleca się zachowanie wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych)

 

Wielką Sobotę kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego zmartwychwstanie. Najświętszy Sakrament będzie wystawiony od g. 7:00 do 20:00. 

 

O g. 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

 

O g. 20:00 – Koncelebrowana Msza Św. z poświęceniem paschału, wody chrzcielnej,  z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.  

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Wielkanoc - Msze Św. jak w każdą niedzielę oraz dodatkowa Msza św. o g. 15:00.

 

Poniedziałek WielkanocnyMsze Św. jak w niedzielę.

 

O g. 11:00 udzielimySakramentu Chrztu Świętego.

 

Zbiórka do puszek po każdej Mszy św. na KUL i WT w Poznaniu.

 

W drugą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim obchodzić będziemy Niedzielę Bożego Miłosierdzia. W tym dniu również dodatkowa Msza Święta zbiorowa o g. 15:00.

 

Dziękujemy za ofiary na daninę diecezjalną i remonty.

 

Pozostałe ogłoszenia i intencje mszalne są wywieszone w gablotce i na internetowej stronie parafialnej: www.nsmmiedzychod.pl

 

Po Mszy Św. polecamy prasę katolicką, książeczki „Droga Przebaczenia” (od zranienia do uzdrowienia) w cenie 20 zł i rozważania 5. minutowe z Przewodnika Katolickiego w cenie 2 zł.

 

Na dzisiejszą niedzielę i cały tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Szczęść Boże!

 

 

Od środy, 01 kwietnia, przybywa do pomocy do naszej Parafii, Ks. Piotr Hoffmann, abyśmy mogli obsłużyć też parafię w Kamionnie. Życzymy Mu potrzebnych łask Bożych, opieki Maryi, dobrego samopoczucia u nas i naszej życzliwości dla Niego.

 

 

Dnia 28 marca zmarła śp. Anna Górna z ul. Daszyńskiego. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu dnia 08 kwietnia 2020 roku o g. 12:30. Msza pogrzebowa w terminie późniejszym. Wieczny odpoczynek …

 

 

  

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE DUSZPASTERSTWA W WIELKIM TYGODNIU 

 

1.     Dyspensa

 

W związku z trwającym stanem epidemii i ograniczeniami wprowadzonymi przez organy władzy Ksiądz Arcybiskup Metropolita przedłużył obowiązywanie wcześniej wydanych dekretów oraz dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej udzielonej wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz innym wiernym przebywającym na jej terenie do odwołania.

 

2.     Liczba osób uczestniczących w kulcie

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 31 marca br. (§9, pkt 3) nakazuje, by „w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń”:

 

a.      do dnia 11 kwietnia br. (Wielka Sobota) – nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu;

 

b.     od dnia 12 kwietnia br. (Niedziela Zmartwychwstania) – nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

 

Osobami sprawującymi kult są kapłani i tylu usługujących, ilu jest niezbędnych do przeprowadzenia celebracji.

 

Z informacji medialnych wynika, że powyższe limity w najbliższych dniach mogą ulec zmianie. Należy śledzić bieżące zarządzenia władz państwowych i się do nich dostosować.

 

3.     Komunia Święta poza liturgią

 

Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:

 

a.      Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.

 

b.     Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

 

4.     Msza Święta Krzyżma

 

a.      Mszę Świętą Krzyżma Arcybiskup Metropolita Poznański odprawi w Wielki Czwartek o godz. 11.00 jedynie w wąskim gronie usługujących. Liturgię transmitować będzie TVP 3 (antena ogólnopolska).

 

b.     Podczas liturgii poświęcone zostaną oleje święte, które w zakrystii katedry księża proboszczowie dekanatów poznańskich i podpoznańskich oraz księża dziekani pozostałych dekanatów mogą odebrać w Wielki Piątek, Wielką Sobotę lub w dni powszednie Oktawy Wielkanocy.

 

c.      Uroczysta Msza Święta dla wszystkich kapłanów Archidiecezji, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, odprawiona zostanie po ustaniu stanu epidemii.

 

5.     Transmisje Triduum

 

a.      Celebracje Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w katedrze poznańskiej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity transmitowane będą przez Radio Emaus i TVP Poznań: Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.30, Liturgia Męki Pańskiej o godz. 17.30 i Wigilia Paschalna o godz. 22.00.

 

b.     Księży proboszczów zachęca się usilnie do organizowania transmisji w mediach społecznościowych i ogłoszenia ich terminów wiernym, by mogli łączyć się duchowo ze swoimi duszpasterzami.

 

6.     Zasady dotyczące liturgii Świętego Triduum Paschalnego:

 

a.    Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).

 

b.  W Wielki Piątek w modlitwie powszechnej ma zostać dołączone wezwanie w związku z panującą sytuacją epidemii.  Stosowny tekst przesyłamy w załączeniu.

 

c.   Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.

 

d.W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy kościoły winny być w ciągu dnia otwarte. Zaleca się też podtrzymać zwyczaj tzw. „ciemnicy” i „Grobu Pańskiego”. W użyciu powinno być wówczas boczne wejście; należy dołożyć starań, by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób (należy wywiesić informację).

 

e.      Liturgię światła zaleca się rozpocząć wewnątrz świątyni, poświęcając ogień zapalonego znicza.

 

f.       W Wigilię Paschalną nie zaleca się używania pokropień ani sprawowania sakramentu chrztu.

 

g.  Zamiast procesji rezurekcyjnej zaleca się, aby celebrans na zakończenie liturgii udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed bramą kościoła.

 

h.   Uroczystości Triduum Paschalnego można organizować w kaplicach domów zakonnych, jednakże w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.

 

7.      „Liturgia domowa”

 

a.      W celu lepszego przeżycia modlitwy w domach podczas Wielkiego Tygodnia i Niedziel Wielkanocnych w sobotę, dn. 4 kwietnia br., uruchomiona zostanie specjalna strona internetowa: www.swietawdomu.pl . Sukcesywnie będą na niej umieszczane pomoce duszpasterskie (filmy, katechezy, nagrania, materiały do rozmowy i modlitwy wokół niedzielnej Ewangelii, scenariusze celebracji domowych, teksty do wykorzystania podczas śniadania wielkanocnego).

 

b.     W parafiach nie należy organizować poświecenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba. Stosowny tekst można będzie pobrać ze strony www.swietawdomu.pl

 

c.      Informację o wymienionych pomocach nalży przekazać wiernym za pośrednictwem internetu, można też pobrać i wydrukować przydatne teksty, wykładając je w kościele.

  

 

† Szymon Stułkowski

 

Wikariusz generalny

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

 

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca

 

w okresie epidemii

 

 

 

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

 

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

 

·        prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie[1];

 

·        w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe[2];

 

·        dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;

 

·        zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia)[3], a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać[4].

 

 

 

 

 

 

 

Bp Adam Bałabuch

 

Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego

 

i Dyscypliny Sakramentów KEP

 

 

 

 

 

 

 

Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.

 [1] Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin, 15.11.2000, Prot. Nr 2330/00/LL, (tekst łaciński "Notitiae" 37 (2001) 190-194).

[2] Święta Kongregacja Soboru, "Tricenario Gregoriano". Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich, 24.02.1967 [AAS 59 (1967), s. 229-230.]

[3] Por. Breviarium Fidei (2002), nr 296.

[4] Por. KKK 1452.

 

 

 

Dzisiaj jest

środa,
08 kwietnia 2020

(99. dzień roku)

Święta

Środa, Wielki Tydzień
Rok A, II
Środa Wielkiego Tygodnia