Ogłoszenia duszpasterskie na 5. Niedzielę Wielkiego Postu, 18.03.2018 roku.

1.  Rozpoczęliśmy Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Nauki rekolekcyjne podczas Mszy św. W poniedziałek, wtorek i środę Msze św. z naukami o g. 10.00 i o g. 18.00. Upraszamy dla rekolekcjonisty Ks. Prob. Ireneusza Majewicza i dla nas światła Ducha Świętego i wszystkich Jego darów.

2.  Dzisiaj jeszcze zapraszamy na kolejne Gorzkie Żale o g. 14.30, a po nich Msza św.

3.  Jutro uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Podczas Mszy św. zawierzymy naszą Parafię św. Józefowi.

4.  Dzieci z chórku „Światełka” zapraszamy na próby śpiewu w poniedziałki o g. 14.30 do sali 53 w budynku SP 2.

5.  Spotkanie marynarzy z okrętu „Santa Maria” w poniedziałek w salce na probostwie. Grupa młodsza o g. 16.00, starsza o g. 16.45.

6.  Zbiórka wszystkich ministrantów w poniedziałek o 19.30 w salce na probostwie.

7.  Wielkopostna spowiedź w naszej parafii odbędzie się w czwartek 22 marca od g. 10:00 do 12:00.Po południu od g.14:00 do 15:30 i od 16:30 do 18:00. U naszych Sąsiadów dzień później w piątek 23 marca.

8.  Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta odbędzie się w piątek 23 marca, o g. 19.00 z  kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela do nas. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej dodatkowa okazja do spowiedzi św. dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli być wcześniej.

9.  Od dzisiejszej niedzieli do Niedzieli Palmowej wystawiony będzie kosz z logo CARITAS na produkty żywnościowe dla rodzin potrzebujących pomocy i wsparcia, zaś w Niedzielę Palmową zbiórka ofiar do puszek na ten cel.

10.  Za tydzień Niedziela Palmowa i rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia. Na wszystkich Mszach św. święcenie palm. W tym dniu obchodzimy XXXIII Światowy Dzień Młodzieży.

11.  Parafia pw. Św. Michała w Kwilczu serdecznie zaprasza na Misterium Męki Pańskiej, które odbędzie się w Niedzielę Palmową (25 marca) o g.18.00 ma terenie Placu Tylkowskiego (plac naprzeciwko Urzędu Gminy Kwilcz)

12.  Parafia pw. Męcz. św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie organizuje w dniach 14-15 kwietnia 2018r.pielgrzymkę do: Kalisza, Częstochowy i Gidle. Wyjazd o g. 6.00. Zapisy u p. Łyczykowskiej w sklepie ,,U Basi”.

13.  Dziękujemy za złożone dotychczas ofiary na inwestycje i remonty parafialne oraz na daninę diecezjalną. W niedzielę gospodarczą zebraliśmy składkę ze wszystkich Mszy św. w kwocie 3.997,10 zł. Bóg zapłać! 

14.  Chorych na świąteczne odwiedziny w Wielki Piątek prosimy zgłaszać w zakrystii lub w biurze parafialnym.

15.  Po Mszy Św. polecamy prasę katolicką. Dodatkowe informacje są w gablotach. Jak zwykle zapraszamy na naszą parafialną stronę internetową: www.nsmmiedzychod.pl

16.  Na dzisiejszą niedzielę i cały tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Szczęść Boże!

17.  W minionym tygodniu odeszli do Domu Ojca: śp. Krzysztof Dura z ulicy Wjazdowej. Wieczny odpoczynek…

Dzisiaj jest

sobota,
17 marca 2018

(76. dzień roku)

Święta

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni