Sakramenty chrztu i małżeństwa

Wykaz dokumentów (prosimy o dostarczenie od razu całego kompletu) potrzebnych do:

 

1. Sakramentu Chrztu:

·       akt urodzenia dziecka (odpis)

·       akt ślubu kościelnego rodziców (lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - dla rodziców żyjących w wolnych związkach)

·       dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, wiek, zwód, adres zamieszkania)

·       zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary i uczestnictwie w katechezach chrzcielnych. 

 

NAUKI CHRZCIELNE DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH
1. Nauki przedchrzcielne będa się odbywały naprzemiennnie,  w obu parafiach międzychodzkich.
2. Parafia pw. Męczeństwa św. Jana  Chrzciciela w Międzychodzie: 1-wszy i 3 -ci piątek, co drugu miesiąc, po wieczornej Mszy św.wg poniższego  planu 
3.  Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi, 2 - gi  i 4 - ty  piątek, co drugi miesiąc, po wieczornej Mszy św. wg poniższego planu 
L.p. Miesiąc  Parafia  PIĄTEK  PIĄTEK  PIĄTEK  PIĄTEK 
pierwszy  drugi trzeci  czwarty
1. Wrzesień  Męcz.św.Jana Chrzciciela 02.09.2022   16.09.2022  
2. Październik  NSM na Lipowcu    14.10.2022   28.10.2022
3. Listopad  Męcz.św.Jana Chrzciciela 04.11.2022   18.11.2022  
4. Grudzień  NSM na Lipowcu    09.12.2022 16.12.2022-z uwagi na Wigilię
5. Styczeń  Męcz.św.Jana Chrzciciela wypada święto 06.01. 20.01.2023  
6. Luty  NSM na Lipowcu    10.02.2023   2402.2023
7. Marzec Męcz.św.Jana Chrzciciela 03.03.2023   17.03.2023  
8. Kwiecień NSM na Lipowcu    14.04.2023   28.04.2023
9. Maj Męcz.św.Jana Chrzciciela 05.05.2023   19.05.2023  
10. Czerwiec NSM na Lipowcu    09.06.2023   23.06.2023
11. Lipiec Męcz.św.Jana Chrzciciela 07.07.2023   21.07.2023  
12. Sierpień NSM na Lipowcu    11.08.2023   25.08.2023

 

 

2. Sakramentu Małżeństwa:

 

      Narzeczeni uzgadniają telefonicznie wszystkie spotkania (tel. stacjonarny 957483469 lub komórkowy 724 236 818 lub 724 236 817)

Poniższe informacje narzeczeni otrzymują przy zgłoszeniu terminu ślubu

SPOTKANIE I

● Do biura parafialnego (w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego) zgłaszają się narzeczeni nie wcześniej jak trzy miesiące przed ślubem.

● Na spotkanie z Ks. Proboszczem/ks. Wikariuszem narzeczeni umawiają się telefonicznie.

● Przy pierwszym spotkaniu następuje spisanie protokołu kanonicznego badania narzeczonych. Obecność obojga narzeczonych obowiązkowa. Niezbędne dokumenty: 

- dowody osobiste.         

- metryki chrztu do sakramentu małżeństwa z adnotacją o bierzmowaniu (ważna jest trzy miesiące).Dokument znajduje się w parafii, gdzie udzielony był chrzest. Dokumentu nie trzeba przynosić jeżeli chrzest był w parafii, gdzie będzie zawierane małżeństwo.

- zaświadczenia z USC z miejsca zameldowania narzeczonej lub narzeczonego jeżeli ma być ślub konkordatowy, a więc ze skutkami cywilno prawnymi. Zaświadczenie to jest ważne trzy miesiące.

- zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego

- zaświadczenie o spotkaniach w Poradni Życia Małżeńskiego.

- dokładne dane świadków (imiona, nazwisko, wiek, zawód, adres).

- świadectwo ukończenia religii z ostatniej klasy szkoły

Zapowiedzi w parafii zamieszkania (to zaświadczenie wydaje ksiądz po spisaniu protokołu kanonicznego badania narzeczonych). Po spisaniu protokołu i zgłoszeniu zapowiedzi narzeczeni otrzymują kartki do dwóch (lub jednej) spowiedzi przed ślubem.

 

● Dekoracja Kościoła

 1. Wystrój Kościoła:

 - należy do par które w danym dniu biorą ślub, w uzgodnieniu z ks. Proboszczem.

-  kwiaty świeże do Ołtarza i Najświętszego Sakramentu  

-  para składa ofiarę Panu Kościelnemu w kwocie 100 zł za obsługę ceremonii - p.Nojman Wiesław  723 579 644

 

 2. Organista. Należy samemu poszukać.

 

3. Ofiara na Mszę św. i  ceremonię ślubną dla księdza

 

 SPOTKANIE II

● W tygodniu przed ślubem narzeczeni telefonicznie umawiają się na spotkanie w celu skompletowania dokumentów oraz odbycia instrukcji co do przebiegu ceremonii zaślubin.

● Przedkładamy brakujące dokumenty:         

-  odbyte dwie (ewentualnie jedna) spowiedzi przedślubne u dowolnie wybranego spowiednika ( jedna po spisaniu protokołu; druga w tygodniu przed ślubem;

- przystępując do konfesjonału proszę zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna pierwsza lub druga)

zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach

 

Ceremonia ślubna

● przed rozpoczęciem ceremonii świadek przynosi do zakrystii:

- obrączki

- kartki od spowiedzi o ile nie zostały dostarczone wcześniej.

● do zakrystii zgłasza się także kamerzysta i fotograf w celu omówienia szczegółów ceremonii

● wszystkie inne propozycje co do przebiegu ceremonii zaślubin każda para omawia z Ks. Proboszczem.

 

Poradnia dla Narzeczonych

1.  Pniewy - parafia pw. św.Wawrzyńca– należy się  umawiać telefonicznie, minimum trzy miesiące przed planowanym ślubem.

 

2. Wronki – Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej 

 * czynna we wtorek od godz.18.00 do 20.00 po uzgodnieniu telefonicznym: +48 696 584 874

 * prowadzip. Mirosława Borowczak.- Archidiecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

3. Rokitno - Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Spotkania takie mają miejsce w Domu Rekolekcyjnym im. Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty w każdą II i IV niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12.00.

 

Kurs przedmałżeński w roku 2022 odbył się w maju w dniach:

 

13,14 i 15 maja (piątek, sobota i niedziela) oraz 20,21 i 22 maja (piątek, sobota i niedziela).

 

Dzisiaj jest

czwartek,
01 czerwca 2023

(152. dzień roku)

Święta

Czwartek, VIII Tydzień zwykły
Rok A, I
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana