Sakramenty chrztu i małżeństwa

Wykaz dokumentów (prosimy o dostarczenie od razu całego kompletu) potrzebnych do:

 

1. Sakramentu Chrztu:

·       akt urodzenia dziecka (odpis)

·       akt ślubu kościelnego rodziców (lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - dla rodziców żyjących w wolnych związkach)

·       dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, wiek, zwód, adres zamieszkania)

·       zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary i uczestnictwie w katechezach chrzcielnych. 

 

 Katechezy chrzcielne dla rodziców i chrzestnych odbywają się w trzech częściach (w 2,3 i 4 piątek miesiąca). Każdy rodzic czy chrzestny uczestniczy we wszystkich trzech katechezach. Oczywiście może wybierać sobie terminy dowolnie, ponieważ zawsze jest w drugi piątek miesiąca pierwsza katecheza, w trzeci piątek miesiąca druga i w czwarty piątek miesiąca trzecia katecheza. Można w nich uczestniczyć już od poczęcia się dziecka, żeby być na wszystkich.

Rodzice i chrzestni winni być wcześniej u spowiedzi, a w czasie Mszy Św. chrzcielnej przyjąć Komunię Św.

 

 

 

2. Sakramentu Małżeństwa:

 

      Narzeczeni uzgadniają telefonicznie wszystkie spotkania (tel. stacjonarny 957483469 lub komórkowy 724 236 818 lub 724 236 817)

Poniższe informacje narzeczeni otrzymują przy zgłoszeniu terminu ślubu

SPOTKANIE I

● Do biura parafialnego (w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego) zgłaszają się narzeczeni nie wcześniej jak trzy miesiące przed ślubem.

● Na spotkanie z Ks. Proboszczem/ks. Wikariuszem narzeczeni umawiają się telefonicznie.

● Przy pierwszym spotkaniu następuje spisanie protokołu kanonicznego badania narzeczonych. Obecność obojga narzeczonych obowiązkowa. Niezbędne dokumenty: 

- dowody osobiste.         

- metryki chrztu do sakramentu małżeństwa z adnotacją o bierzmowaniu (ważna jest trzy miesiące).Dokument znajduje się w parafii, gdzie udzielony był chrzest. Dokumentu nie trzeba przynosić jeżeli chrzest był w parafii, gdzie będzie zawierane małżeństwo.

- zaświadczenia z USC z miejsca zameldowania narzeczonej lub narzeczonego jeżeli ma być ślub konkordatowy, a więc ze skutkami cywilno prawnymi. Zaświadczenie to jest ważne trzy miesiące.

- zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego

- zaświadczenie o spotkaniach w Poradni Życia Małżeńskiego.

- dokładne dane świadków (imiona, nazwisko, wiek, zawód, adres).

- świadectwo ukończenia religii z ostatniej klasy szkoły

Zapowiedzi w parafii zamieszkania (to zaświadczenie wydaje ksiądz po spisaniu protokołu kanonicznego badania narzeczonych). Po spisaniu protokołu i zgłoszeniu zapowiedzi narzeczeni otrzymują kartki do dwóch (lub jednej) spowiedzi przed ślubem.

 

● Dekoracja Kościoła

 1. Wystrój Kościoła:

 - należy do par które w danym dniu biorą ślub, w uzgodnieniu z ks. Proboszczem.

-  kwiaty świeże do Ołtarza i Najświętszego Sakramentu  

-  para składa ofiarę Panu Kościelnemu w kwocie 100 zł za obsługę ceremonii

- p.Stasiak Andrzej    724 535 969

lub

               - p.Nojman Wiesław  723 579 644

 2. Organista. Ceremonię ślubną obsługuje p.organista z parafii – 150,00zł

W przypadku innego organista, opłata jest dodatkowa po stronie zamawiającego

3. Ofiara na Mszę św. i  ceremonię ślubną dla księdza

 

 SPOTKANIE II

● W tygodniu przed ślubem narzeczeni telefonicznie umawiają się na spotkanie w celu skompletowania dokumentów oraz odbycia instrukcji co do przebiegu ceremonii zaślubin.

● Przedkładamy brakujące dokumenty:         

-  odbyte dwie (ewentualnie jedna) spowiedzi przedślubne u dowolnie wybranego spowiednika ( jedna po spisaniu protokołu; druga w tygodniu przed ślubem;

- przystępując do konfesjonału proszę zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna pierwsza lub druga)

zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach

 

Ceremonia ślubna

● przed rozpoczęciem ceremonii świadek przynosi do zakrystii:

- obrączki

- kartki od spowiedzi o ile nie zostały dostarczone wcześniej.

● do zakrystii zgłasza się także kamerzysta i fotograf w celu omówienia szczegółów ceremonii

● wszystkie inne propozycje co do przebiegu ceremonii zaślubin każda para omawia z Ks. Proboszczem.

 

Poradnia dla Narzeczonych

1.  Pniewy - parafia pw. św.Wawrzyńca– należy się  umawiać telefonicznie, minimum trzy miesiące przed planowanym ślubem pod numerem:

* p. Zielonka: 697 994 226

* p. Hebel: 796 864 727.

2. Wronki – Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej 

 * czynna we wtorek od godz.18.00 do 20.00 po uzgodnieniu telefonicznym: +48 696 584 874

 * prowadzip. Mirosława Borowczak.- Archidiecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

3. Rokitno - Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Spotkania takie mają miejsce w Domu Rekolekcyjnym im. Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty w każdą II i IV niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12.00.

Dzisiaj jest

niedziela,
25 lipca 2021

(206. dzień roku)

Święta

Niedziela, XVII Tydzień zwykły
Rok B, I
Siedemnasta Niedziela zwykła