Historia kościoła poewangelickiego

i parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie

1600     Krzysztof Unruh wybudował Kościół Ewangelicki.

1611     Powstał drewniany Kościół w pobliżu zamku.

1620     Kościół został powiększony przez Georga Unruha – syna Krzysztofa.

1635     Remont Kościoła po zniszczeniu pożarowym.

1657     Dobudowano wieżę.

1677     Dalsza rozbudowa przez syna Georga – starostę Krzysztofa Unruha. W tym też roku zostały wykonane organy przez Marcina Piotra.

1678     Podwyższono wieżę Kościoła. Na jej czubku umieszczono metalową kulę. Na wieży umieszczono też złotą gwiazdę. Wnętrze kościoła wyposażono w piękne malowidła i rzeźby w drewnie.

1680     Wieżę wyposażono w dzwon odlany w Głogowie, ważący 3 centnary, 4 kamienie, 10 funtów.

1689     W styczniu w Kościele pochowano Krzysztofa Unruha. Jego płyta nagrobna znajduje się do dzisiaj w kruchcie Kościoła.

1692     W sobotę 19 kwietnia wybuchł wielki pożar, który zniszczył Kościół, dom parafialny, szkołę , szpital i całą Wielowieś (dzisiejsza ulica Dworcowa). Nowy Starosta, syn Krzysztofa – Bogusław Unruh wybudował jeszcze tego samego roku nowy Kościół w miejscu poprzedniego, który wyświęcono 09.12. Budowniczym był Lindeneren – cieśla z Bojanowa.

1693     04 .12. - mistrz Hampeln z Poznania odlał dzwon o wadze 10 centnarów.

1696     27.07. – wykonano wieżę Kościoła.

1700     Postawiono nowy ołtarz ( 3 VIII ), wykonano kazalnicę ( 22 XI ).

1702     Mistrz Noser ze Wschowy wykonał nowe organy.

1703     Na wieży zamontowano zegar z zamku.

1713     Wyremontowano przechylającą się wieżę.

1742     Zamontowano na wieży nowy zegar.

1748     Remontowano wieżę.

1752     01.02. Zawieszono na wieży dzwon, większy odlany w Drezdeneckim Arsenale Drezdeńskich Sukiennicach.

1754     Wykończono Chór dla Śpiewaków.

1782     Parafia założyła Cegielnię aby wykonać potrzebne prace remontowe bryły Kościoła.

1789     Ufundowano dzwon mniejszy.

1821     Budowlana Królewska Komisja Rewizyjna stwierdza, że wieża Kościoła grozi zawaleniem. Reszta Kościoła też nadaje się do remontu.

1838     Zapada decyzja o rozebraniu i budowie nowego Kościoła.

1840     Ukończono budowę nowego Kościoła. W miejsce starego, pruskiego muru powstała masywna budowla. Kształtem Kościoła jest prosta nawa z beczkowym sklepieniem. Po każdej stronie Kościół ma 5 okien z okrągłymi łukami. We wnętrzu znajdują się dwa obustronne chóry ( balkony ), a od strony wieży chór organowy. Wieża 42 metry wysokości. W przeciwległej ołtarzowej ścianie półokrągłe okno, a za ścianą półokrągła zakrystia. Ambona umieszczona została na bocznym filarze, jednak ze względów akustycznych przeniesiono ją na ścianę nad ołtarzem.

1864     Zbudowano nowe organy, które do dzisiaj istnieją (Organomistrz DINSE).

1874     Odbudowano wieżę – drewniane jej części pokryto płytkami łupkowymi. Na wieży pozłocono kulę i krzyż. W kuli umieszczono dokumenty, pisma i monety. Kulę wraz z krzyżem umieszczono na wieży 10 czerwca. W wieży znalazły się dzwony ze starego Kościoła.

1897     Powiększono chór organowy.

1899     Teren Kościoła otoczono murem.

1945     Obiekt Kościoła ewangelickiego przejęty przez Kościół katolicki jako odszkodowanie wojenne.

1946     Kościół poewangelicki w Międzychodzie zostaje przejęty i poświęcony przez ks. Proboszcza Franciszka Klauzińskiego i oddany w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi ( 7 VII ).

1950     Zainstalowano napęd elektryczny organom.

1968     Nastąpiły remonty, które miały nadać Kościołowi wystrój Świątyni katolickiej.

1969     Do Międzychodu skierowany zostaje ks. Maciej Przewoźny celem organizacji nowej parafii, jako przyszłego Proboszcza Parafii NSM na Lipowcu, zameldowany w domku kościelnego Walentego Kasprzaka.

1969     Całkowicie przełożono dach Świątyni, wnętrze wewnątrz przerobiono, balkony dwa piętra przeznaczono na salki katechetyczne. Władze duchowne przydzielają do pomocy ks. Proboszczowi Franciszkowi Klauzińskiemu – ks. Macieja Przewoźnego – przyszłego Proboszcza Parafii NSM na Lipowcu.

1970     W miesiącu lutym rozpoczęto prace przy elektryfikacji Kościoła przez Bogdana Biniasia.

1970     Zdjęto poewangelicką ambonę i zlikwidowano schody w zakrystii.

1970     Założono w Kościele ogrzewanie powietrzne z piecem olejowym.

1971     Dekretem ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka zostaje ustanowiony Ośrodek Duszpasterski z dniem 1 stycznia oraz zostaje powołany na stanowisko Rektora tegoż Ośrodka ks. Maciej Przewoźny.

1973     Wykonano zabudowę ścian Prezbiterium i schodów na piętra deską boazeryjną.

1973     Na głównej ścianie nad Prezbiterium zawisła dużych rozmiarów krzyż wykonany przez Mariana Napierałę i Czesława Durę. Rzeźbę wykonał młody artysta plastyk Olachowski z Poznania. Ukończono tez układanie płyt marmurowych w Prezbiterium. Ustawiono marmurowa mensę oraz Stół słowa bożego.

1973     Założono ozdobne drzwi bursztynowe do tabernakulum.

1974     Parafianie swoim sposobem oczyścili wszystkie drewniane elementy Kościoła ze stalowej farby i nałożono nową farbę, na kolebkowym sklepieniu założono 7 łuków drewnianych przez Mariana Napierałę, Czesława Durę i Feliksa Tomkowiaka.

1974     Dekretem ks. Arcybiskupa Metropolity Antoniego Baraniaka ustanowiona zostaje z dniem 1 lipca Parafia pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi, a Proboszczem zostaje ks. Maciej Przewoźny, dotychczasowy Rektor tegoż Ośrodka.

1974/75 MISJA ŚWIĘTA.

1975     24.04.- Arcybiskup Metropolita Poznański Ksiądz Antoni Baraniak dokonał poświęcenia Kościoła i konsekracji ołtarza przez wmurowanie relikwii świętych: Jukundyna i Prospera.

1975     Wykonano meble do zakrystii – Marian Napierała .

1975     Na terenie Kościoła wywiercono studnię na własne potrzeby – p. Jenek.

1976     Położone zostały na zewnętrznej elewacji tynki – p. Przewięda.

1976     Umieszczenie na wieży trzeciego dzwonu sygnaturki.

1977     Budowa Probostwa.

1977     Pierwsza Procesja Bożego Ciała ulicami Międzychodu z parafii do parafii.

1977     Zlikwidowano część starego murowanego parkanu, a wykonano nowy parkan wokół Kościoła – Zdzisław Schaedler.

1978     Nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

1979     Pokryto farbą wieżę oraz ukończono tynkowanie, malowanie południowej i północnej strony Kościoła. Wszystkie skarpy wieży, dachu i okien zostały obłożone nową blachą cynkową.

1981     Wykonano piętro dla ministrantów w zakrystii

1983     Ukończono układanie płyt betonowych wokół Kościoła. Zagospodarowano zielenią teren przy Kościele, wymiana ławek. Założenie płyt marmurowych na posadzkę.

1983     Wyremontowano kruchtę, wyłożono piaskowcem, marmurem, zlikwidowano schody na dzwonnicę.

1986     Wykonano w tynku na ścianach bocznych Stacje Drogi Krzyżowej.

1989     Budowa Domu Katechetycznego.

1993     Wykonano wszystkie nowe ławki na parterze Kościoła.

1995   MISJA ŚWIĘTA.

1997     Wykonano i ustawiono nowe konfesjonały i boczny ołtarz Matki Bożej Fatimskiej.

1997     Przełożono na Kościele całą dachówkę i wstawiono okna dachowe – Jerzy Truszkiewicz.

1998     Wymiana dachówki na dachu kościoła.

2000     Wybudowano Parafialny Dom dla Księdza Seniora na gruncie Ks. Macieja Przewoźnego, który to grunt przeznaczył na własność Parafii.

2002     Proboszczem Parafii zostaje ks. Tadeusz Osiński.

2003     Remont starego probostwa.

2004     Wymieniono wszystkie stare przeszklone okna dookoła Kościoła.

2005     Wymieniono duże okna w kościele.

2006     Wymieniono ażurowe okna na wieży Kościoła.

2006     Ustawiono przed Kościołem Krzyż Misyjny. Zakupiono budynek po Policji z przeznaczeniem na nowe probostwo.       

2007     Z dniem 01 lipca Proboszczem Parafii zostaje ks. Marian Szymański.

2008     Przywieziono do Parafii figurę Matki Bożej Fatimskiej wykonaną w Pracowni Rzeźbiarskiej profesora Grossa. Miejsce figury to nawa główna nowo wyremontowanego Prezbiterium. Remont kopuły wieży Kościoła i wymiana krzyża na kopule, odnowienie elewacji wieży i założenie nowego Krzyża. Kapitalny remont I piętra Kościoła, odmalowanie wnętrza Kościoła, wyzłocenie rozetek na balkonach, założenie nowego oświetlenia, wymiana podłogi i mebli w Zakrystii, nowe opłotowanie wokół Kościoła. W dniu 07 grudnia odbyła się konsekracja Kościoła, której dokonał Ordynariusz Archidiecezji - Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki.

2009     Sprzedano budynek Domu Katechetycznego.

2010     Remont budynku nowego probostwa.

2010   17 kwietnia nawiedzenie relikwii Św. JANA MARII VIANNEYA.

2010   06 grudnia poświęcenie Kaplicy Wieczystej Adoracji.  

2011   16 lipca poświęcenie odrestaurowanej figury Seca Jezusa we Wielowsi.

2011   Z dniem 01 sierpnia Proboszczem Parafii zostaje ks. Roman Grocholski.

2012   Zakup nowego wzmacniacza i mikrofonów oraz organów cyfrowych i nagłośnienia do nich.

2012   Wymiana opierzenia i rynien z położeniem papy termozgrzewalnej na dachu budynku socjalnego i garaży.

2012   25 listopada - w Niedzielę Chrystusa Króla dokonano kradzieży i aktu profanacji Pana Jezusa w monstrancji.

2013   Montaż systemu alarmowego, przeciw-pożarowego i monitoringu.

2014   27 kwietnia - Niedziela Bożego Miłosierdzia. Tego dnia odbyła się kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II. Po południu z tej okazji odbył się koncert papieski dla mieszkańców Międzychodu i okolic „TOTUS TUUS’’.

2014   Wykonanie oświetlenia wokół Kościoła i Tablicy pamiątkowej dawnej Wspólnoty Ewangelickiej.

2014   Zakup wyświetlacza tekstu, założenie oświetlenia awaryjnego w Kościele.

2015   14 – 17 maja nawiedził Parafię Obraz Św. JÓZEFA.

2015   30 maja - 7 czerwca odbyła się MISJA ŚWIĘTA.

2015   Sprzedano budynek starego probostwa.

 

Proboszczowie parafii Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie:

 

1969-2002 – ks. kan. Maciej Przewoźny – organizator parafii, zmarł 07 marca 2020 roku w Międzychodzie

2002-2007 – ks. kan. Tadeusz Osiński

2007-2011 – ks. kan. Marian Szymański

2011-           ks. Roman Grocholski

Dzisiaj jest

czwartek,
23 maja 2024

(144. dzień roku)

Święta

Czwartek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana